Przejdź do treści strony

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej istnieje w Szpitalu MSWiA od 2005 roku. Funkcję koordynatora Oddziału pełni dr n. med. Zbigniew Żęgota, a pielęgniarki oddziałowej – Wiesława Pakulska.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz staży kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonuje procedury obejmujące cały zakres leczenia pourazowych uszkodzeń narządów ruchu, z użyciem nowoczesnych technik osteosyntezy, jak również zabiegi protezoplastyki dużych stawów. Jako jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez jednoprzedziałowych stawu kolanowego i stawu rzepkowo – udowego. Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu ortopedii onkologicznej, w tym protezoplastyki poresekcyjnej stawów. Pracownicy Oddziału uczestniczą w licznych sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych podnoszących ich kwalifikacje. Ponadto są oni autorami wielu publikacji w czasopismach medycznych. W 2015 roku w Oddziale wykonano pierwszy w makroregionie zabieg wszczepienia protezy kości wykonanej w technologii 3D.

Całość opieki medycznej uzupełnia Przyszpitalna Poradnia Urazowo – Ortopedyczna.

Kontakt:

Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Zbigniew Żęgota

Pielęgniarka Oddziałowa
Wiesława Pakulska

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter