Przejdź do treści strony

Nowy rezonans – nowe możliwości Szpitala MSWiA w Olsztynie

6 lutego br. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie otwarto zmodernizowaną i w pełni wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny Pracownię Rezonansu Magnetycznego, dzięki czemu Pacjenci szpitala zyskali nowe możliwości diagnostyki i mało inwazyjnego leczenia chorób nowotworowych. Sprzęt za 5,5 mln zł sfinansowano w znacznej mierze z funduszu covidowego Ministerstwa Zdrowia. Rocznie będzie wykonywanych ok. 5 tys. badań, głównie onkologicznych.
Uroczystego otwarcia dokonali: Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Olsztynie posłanka Iwona Arent oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Krystyna Futyma, a nowo otwartą Pracownię Rezonansu Magnetycznego poświęcił kapelan szpitala ks. Andrzej Zieliński.

„To sprzęt najnowszej generacji. Umożliwia diagnozowanie, wykrywanie najmniejszych zmian nowotworowych, co jest związane z szybszą i lepszą diagnostyką i z wyleczeniem pacjenta”Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Krystyna Futyma
Pozyskanie najnowocześniejszego rezonansu magnetycznego pozwoli realizować diagnostykę kardioonkologiczną dla pacjentów onkologicznych szpitala.
Łączny koszt stworzenia i modernizacji Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu MSWiA w Olsztynie to kwota 5 535 110,64 zł a środki na ten cel pochodziły z Ministerstwa Zdrowia 5 000 000,00 zł (sfinansowany w znacznej mierze z funduszu covidowego); Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 505 000,00 zł oraz środki własne szpitala 30 110,64 zł.

„Naturalnym jest, że cały sprzęt, cała infrastruktura w znaczący sposób ulegała szybszemu wyeksploatowaniu, w związku z czym podjęliśmy decyzję, że w sposób znaczący trzeba wesprzeć pracownię rezonansu magnetycznego w tym szpitalu…”
– podkreśla Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak

Nowy rezonans magnetyczny służył będzie realizowaniu diagnostyki kardioonkologicznej pacjentów z województwa warmińsko-mazurskiego dzięki wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji i oprogramowania pozwalających szybciej i precyzyjniej diagnozować zmiany w organizmie. Średnio badaniem rezonansem magnetycznym obejmujemy około 5 tys. pacjentów rocznie.
„To najnowocześniejsza elektronika, nowy magnes, a także najnowsze oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, która przyspiesza cały proces. Nawet jeśli jakieś badanie trwa tyle, co na starym aparacie, to w tym samym czasie jesteśmy w stanie zrobić więcej serii, wyciągnąć więcej informacji. Ponadto, nowy rezonans to sprzęt medyczny zużywający zdecydowanie mniej energii niż poprzedni model”radiolog dr n. med. Maciej Michalak, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala MSWiA w Olsztynie

Rezonans magnetyczny (MR) to rodzaj wysokospecjalistycznego badania z zakresu diagnostyki obrazowej, dzięki któremu możemy uzyskać dokładny obraz różnych rejonów anatomicznych ciała. Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne. Rezonans magnetyczny działa w ten sposób, że podczas badania wytwarzane jest silne pole magnetyczne oraz generowane są fale radiowe o odpowiedniej częstotliwości. W tej metodzie diagnostycznej wykorzystywane są właściwości magnetyczne cząsteczek wody, zawartej w organizmie, a właściwie protonów w jądrach wodoru (będącego składnikiem wody). Protony te, pod wpływem fal radiowych o odpowiedniej częstotliwości wysyłają fale o tej samej częstotliwości. Sygnał ten jest rejestrowany przez aparat MR, a następnie przetwarzany komputerowo. W rezultacie, bez konieczności stosowania promieniowania rentgenowskiego, badanie rezonansu magnetycznego pozwala zobaczyć dokładne obrazy struktur anatomicznych i narządów.
Ważne jest to, że rezonans magnetyczny, jako badanie nienarażające pacjenta na promieniowanie Gamma, można wielokrotnie powtarzać. Dzięki temu może ono służyć do bieżącego kontrolowania stanu zdrowia i dokonywania oceny postępów leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu różnego rodzaju urazów oraz do określania, jaki rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych będzie najlepszy dla danego pacjenta.

„Dostęp do służby zdrowia na wyciągnięcie ręki”. Otwarto nowoczesną pracownię rezonansu : Radio Olsztyn

Nowe możliwości polikliniki. Szpital otrzymał sprzęt za ponad 5,5 mln zł (tvp.pl)

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter