Przejdź do treści strony

Nowy Oddział Kliniczny Urologii

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z MSWiA w ramach dotacji oraz inwestycji środków własnych otworzył Nowy Oddział Kliniczny Urologii. Kierownictwo nad oddziałem objął dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. nadzw. UWM.

SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii jest jedynym w regionie Warmii i Mazur wysokospecjalistycznym ośrodkiem realizującym leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy: diagnostyka, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, leczenie skojarzone, rehabilitacja, opieka psychologiczna i poszpitalna tzw. follow up – skupione w ramach jednej placówki – co jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta. Wpisując się w „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej” oraz jej założenia, że leczenie pacjentów w zakresie urologii onkologicznej powinno odbywać się w ośrodkach wysokospecjalistycznych umożliwiających kompleksową diagnostykę i leczenie oraz przy współpracy z ośrodkiem akademickim, podjęliśmy trud uzupełnienia naszej oferty świadczenia usług medycznych i utworzenia oddziału urologicznego w naszym Szpitalu.

Inwestycja przewidywała prace remontowo-budowlane mające na celu modernizację pomieszczeń na III piętrze budynku E oraz wyposażenie oddziału w podstawowy, jak i wysoce specjalistyczny nowy sprzęt medyczny. Oddział obecnie, między innymi dysponuje: resektoskopami, cystoskopami operacyjnymi, uretrotomem optycznym, ureterorenoskopami półsztywnymi, ultrasonografem z głowicą convex 3.5-5 MHz, torem wizyjnym do operacji endoskopowych oraz platformą do elektrochirurgii. Pozwala to na wykonywanie pełnego spektrum procedur w uroonkologii, w tym operacje nadpęcherzowego odprowadzenia moczu (np. jelitowe pęcherze zastępcze itp.), otwarte i laparoskopowe częściowe lub radykalne wycięcie nerki, otwarte i laparoskopowe usunięcie gruczołu krokowego, jak również zabiegi naprawcze na nerkach, moczowodach, pęcherzu moczowym, cewce i jądrach.
Oddział Kliniczny Urologii działa w pełni od: października 2018 roku.

MSWiA-logo-www

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa pomieszczeń na III piętrze budynku E dla potrzeb nowego klinicznego Oddziału Urologii
UMOWA: 75/DZ/WEI/2018 z dnia 21.09.2018r.
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 221 298,94 PLN
DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA MSWiA: 1 139 339,58 PLN
ŚRODKI WŁASNE: 81 959,36 PLN

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter