Przejdź do treści strony

KOLONOSKOPIA JEST SUPER!

Kolonoskopia jest super!

Bezpłatne badania kolonoskopowe w Olsztynie

Co to za badanie?

Kolonoskopia to najbardziej skuteczna metoda badania przesiewowego w raku jelita grubego. To zarówno forma diagnostyki mającej na celu wykrycie raka jelita grubego, jak i terapii, czyli leczenia jego wczesnych stadiów. Badanie trwa 15-40 minut i polega na wprowadzeniu do jelita grubego giętkiego i cienkiego aparatu zakończonego źródłem światła. Za jego pomocą lekarz może dokładnie obejrzeć jelito od środka. Badanie obejmuje również pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy oraz usunięcie ewentualnych polipów, zanim jeszcze przekształcą się w raka.
Liczba zachorowań na raka jelita grubego stale wzrasta. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że pod względem zachorowalności u mężczyzn jest na trzecim miejscu po raku gruczołu krokowego i płuca, a u kobiet – na drugim miejscu po raku piersi.
Tendencja ta będzie rosła, co związane jest m.in. ze starzeniem się społeczeństwa.

Bezpłatne badania kolonoskopowe

Do końca bieżącego roku 1000 pacjentów skorzysta z dodatkowych, bezpłatnych badań kolonoskopowych. SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie pozyskał na ten cel dotację w wysokości 600 tys. zł w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na realizację zadania pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie mieszanym (zaposzeniowo- oportunistycznym)”.

W/w program jest częścią Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego zachorowania na raka jelita grubego. Identyfikacji kandydatów do badań, dokonują również lekarze rodzinni oraz podstawowej opieki medycznej.

Grupą docelową badań są osoby:

  • W wieku 55-64 lat, które otrzymały listowne zaproszenie wysłane z ośrodka koordynującego program niezależnie od obecności objawów klinicznych
  • w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego – bez zaproszenia
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego wykryto raka jelita grubego – bez zaproszenia
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha – bez zaproszenia

Z udziału w badaniach kolonoskopowych w ramach w/w zadania wyłączone są osoby, które wykonały podobne badanie w ostatnich 10 latach lub/i mają kliniczne objawy sugerujące istnienie raka jelita grubego.

Sposób rekrutacji

Kandydaci do badań identyfikowani będą przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy ocenią czy dana osoba kwalifikuje się do badania. Kandydaci do badań kierowani będą do szpitala z wypełnioną ankietą, której wzór przygotowało Ministerstwo Zdrowia.

Strona kampanii społecznej „Wyłącz raka”

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego
Zadanie Narodowej Strategii Onkologicznej

 

Liczba badań wykonanych w SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

Rok 2020

Badania kolonoskopowe974
w tym:
Badania kolonoskopowe w znieczuleniu99
Badania kolonoskopowe bez znieczulenia875
Badania histopatologiczne stwierdzonych polipów473
Liczba pacjentów, u których wykryto polipy527
Liczba pacjentów,u których usunięto polipy w ramach programu473
Liczba pacjentów, u których pobrano wycinek do badań
histopatologicznych z miejsc podejrzanych o naciek nowotworowy
2
liczba pacjentów, u których rozpoznano raka jelita grubego8

Rok 2019

Badania kolonoskopowe 830
w tym:
Badania kolonoskopowe w znieczuleniu 56
Badania kolonoskopowe bez znieczulenia 774
Badania histopatologiczne stwierdzonych polipów 438
Liczba pacjentów, u których wykryto polipy 458
Liczba pacjentów,u których usunięto polipy w ramach programu 439
Liczba pacjentów, u których pobrano wycinek do badań
histopatologicznych z miejsc podejrzanych o naciek nowotworowy
3
liczba pacjentów, u których rozpoznano raka jelita grubego 10

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter