Przejdź do treści strony

Kolejna publikacja Blanki Wolszczak-Biedrzyckiej i Anny Bieńkowskiej w międzynarodowej literaturze medycznej Molecular Diversity Preservation International MDPI

Poziomy przeciwciał anty-SARS-CoV-2S u pracowników służby zdrowia 10 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2 ze względu na charakterystykę demograficzną i wcześniejsze zakażenie COVID-19 to kolejne opracowanie badawczo-porównawcze Blanki Wolszczak-Biedrzyckiej i Anny Bieńkowskiej z SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie opublikowane w „VACCINES”.

Celem tego badania było określenie miana przeciwciał anty-SARS-CoV-2S u 100 pracowników służby zdrowia 10 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2
oraz zbadanie wpływu cech demograficznych, obecności chorób współistniejących i historii zakażenia COVID-19. Wyniki porównano z poziomami przeciwciał, które zostały określone osiem miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2 w naszym poprzednim badaniu. Poziom przeciwciał w surowicy krwi żylnej mierzono metodą ECLIA za pomocą analizatora Roche Cobas e411. U wszystkich badanych osób miana przeciwciał pozostawały wysokie 10 miesięcy po szczepieniu, szczególnie u pacjentów z COVID-19, a jedynie niewielki spadek zaobserwowano w stosunku do wartości odnotowanych dwa miesiące wcześniej.

Próba populacyjna obejmowała 100 pracowników służby zdrowia Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie. Analizowani badani byli w wieku od 25 do 67 lat (średnia 44, mediana 46), a próba składała się zarówno z mężczyzn, jak i kobiet. Uczestnicy zostali zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki BNT162B2 między 25 stycznia a 17 lutego 2021 r. Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na udział w badaniu.
Badaną populację podzielono na dwie grupy: zaszczepione osoby z historią zakażenia SARS-CoV-2, która została potwierdzona testem GeneXpert PCR (opartym na wykryciu dwóch docelowych genów: E i N2) przed podaniem dwóch dawek szczepionki (4Q 2020) (n = 50) oraz osoby zaszczepione bez historii zakażenia SARS-CoV-2 (n = 50).

Skuteczna szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 była z niecierpliwością oczekiwana od wybuchu globalnej pandemii COVID-19. „Szczepionka mRNA Pfizer/BioNTech BNT162b2 była pierwszym preparatem zatwierdzonym do stosowania pod koniec 2020 roku. Szczepionka zawiera mRNA kodujące białko kolca (S), które znajduje się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2, co umożliwia białku S wiązanie się z receptorem ACE-2 i przenikanie do komórek gospodarza. Skuteczność szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko objawowemu zakażeniu COVID-19 oszacowano początkowo na 95%. Zarówno szczepionki, jak i naturalne infekcje wywołują odpowiedź immunologiczną przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w celu ochrony organizmu gospodarza. Według badań przeciwciała w surowicy krwi ozdrowieńców utrzymują się przez co najmniej trzy miesiące po zakażeniu, a okres ten jest znacznie dłuższy po szczepieniu. Kilka badań wykazało, że historia zakażenia COVID-19 w połączeniu z dwiema dawkami szczepionki wywołuje najsilniejszą humoralną odpowiedź immunologiczną. Przeanalizowano również skuteczność szczepionek mRNA przeciwko wariantom Delta i Omicron SARS-CoV-2.
Pomimo faktu, że pełny cykl szczepień zapewnia znaczną ochronę przed infekcją, ciężkimi objawami COVID-19 i hospitalizacją, poziom przeciwciał zmniejsza się z czasem. Pojawiły się również nowe mutacje wirusa, a globalny wskaźnik szczepień nadal jest niski. Ponadto czynniki wpływające na skuteczność szczepionek nie zostały w pełni wyjaśnione. Powszechnie wiadomo, że cechy demograficzne (wiek, płeć, BMI) i choroby przewlekłe mogą wpływać na poziom przeciwciał.W rezultacie ryzyko ponownego zakażenia SARS-CoV-2 jest wysokie, dlatego w wielu krajach na całym świecie wprowadzono dawkę przypominającą szczepionki COVID-19 w celu zwiększenia ochrony przed wirusem.
Program szczepień można zoptymalizować poprzez monitorowanie zmian w poziomach przeciwciał anty-SARS-CoV-2S w czasie w różnych grupach populacji w celu określenia mian zapewniających pełną ochronę przed infekcją oraz identyfikacji grup, w których humoralna odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być słabsza…”

Badanie to wykazało, że poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2S u pracowników służby zdrowia pozostał stosunkowo wysoki 10 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2, szczególnie u osób z historią COVID-19, i zaobserwowano tylko niewielki spadek w stosunku do wartości odnotowanych dwa miesiące wcześniej.

Blanka Wolszczak-Biedrzycka Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie; Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Anna Bieńkowska Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie; Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Autorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Kierownikowi Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz wszystkim pracownikom MLD i Szpitala za nieocenioną pomoc w realizacji przedmiotowego projektu!

Molecular Diversity Preservation International to 379 zróżnicowanych, recenzowanych czasopism z otwartym dostępem wspieranych przez ponad 115 000 ekspertów akademickich. MDPI publikuje ponad 85 czasopism, które są oceniane jako mające duży wpływ na ich dziedziny. Dotychczas opublikowało badania ponad 330 000 indywidualnych autorów, a czasopisma te otrzymują ponad 25 milionów miesięcznych odsłon stron internetowych.

Tekst artykułu:
szczepionki | Bezpłatna | pełnotekstowa Poziomy przeciwciał anty-SARS-CoV-2S u pracowników służby zdrowia 10 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2 ze względu na charakterystykę demograficzną i wcześniejsze zakażenie COVID-19 | Kod HTML (mdpi.com)

Anti-SARS-CoV-2S Antibody Levels in Healthcare Workers 10 Months after the Administration of Two BNT162b2 Vaccine Doses in View of Demographic Characteristic and Previous COVID-19 Infection

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter