Przejdź do treści strony

REHABILITACJA – ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

REHABILITACJA

ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi ambulatoryjną rehabilitację chorych po udarach mózgu i w innych schorzeniach neurologicznych, w chorobach onkologicznych, reumatologicznych, schorzeniach i urazach narządu ruchu.

Ćwiczenia i zabiegi prowadzą profesjonalni terapeuci: magistrowie rehabilitacji i fizjoterapii, licencjaci fizjoterapii, technicy fizjoterapii i technicy masażu, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Posiadamy specjalistów w zakresie terapii manualnej, drenażu limfatycznego, metody NDT Bobath i metody PNF.

Zakład Usprawniania Leczniczego oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym w działach:

  • kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne i z wykorzystaniem sprzętu oraz wg metod neurofizjologicznych
  • fizykoterapii: elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości
  • hydroterapii: bicze szkockie, masaż podwodny, masaż perełkowy, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
  • masażu leczniczego i terapii manualnej: klasycznego, drenażu limfatycznego i terapii manualnej

Uzupełnieniem wysokiej jakości sprzętu i profesjonalnej obsługi jest atmosfera oparta na życzliwości, tolerancji i uśmiechu.

Zakład Usprawniania Leczniczego przy SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie jest czynny dla pacjentów, w ramach umowy NFZ w godzinach 7:00 – 12:00 i 13:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

Lekarz kierujący oddziałem 
spec. rehab. med Bożena Idźkowska

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Jary

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

W ramach oddziału leczymy chorych z dysfunkcjami neurologicznymi ( po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia, z SM) , ortopedycznymi, reumatologicznymi, po urazach narządu ruchu oraz po mastektomii. Opierając się na Polskim Modelu Rehabilitacji, propagującym zasadę wczesności, ciągłości i kompleksowości usprawniania, przyjmujemy pacjentów z oddziałów szpitalnych lub w ostrej fazie schorzenia. Współpracujemy nie tylko z oddziałami naszego szpitala.

W oddziale pracuje zespół złożony z: lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego. Personel medyczny stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych w celu zapewnienia jak najlepszych efektów leczenia naszych pacjentów. Współpracujemy również z Olsztyńska Szkołą Wyższą w kształceniu studentów fizjoterapii.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o najnowsze metody neurofizjologiczne. Wykorzystujemy również urządzenia pracujące na zasadzie sprzężenia zwrotnego ( biofeedback ). Posiadamy wydzieloną pracownię terapii funkcji poznawczych i funkcji mowy.
Oddział jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacja pacjentów do oddziału odbywa się na podstawie skierowań z oddziałów szpitalnych, Poradni Specjalistycznych w godzinach 13.00- 14.00

  • poniedziałki gabinet nr. 15
  • czwartek gabinet nr. 41

Kontakt:

Oferta zabiegów prywatnych Zakładu Usprawniania Leczniczego

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter