Przejdź do treści strony

4. lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem

Dzień Walki z Rakiem został ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Na szczycie opracowano tzw. Kartę Paryską, zobowiązującą wszystkie kraje, które pod nią się podpisały, do tworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym. Nadrzędnym celem Światowego Dnia Walki z Rakiem jest zwrócenie uwagi na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych.
Ten dzień to idealny moment na wyrażenie swojej solidarności z pacjentami oddziałów onkologicznych. Ten dzień to również idealny moment, aby zadbać o swoje zdrowie i zainteresować się tematem nowotworów.
Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (International Union Against Cancer – UICC) – organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie został powołany Zespół Koordynatorów Pakietu Onkologicznego, do którego zadań należy m.in.:

 1. nadzorowanie drogi pacjenta w szybkiej terapii onkologicznej od momentu skierowania na konsylium do zakończenia leczenia i przekazania pod opiekę lekarza specjalisty/poz;
 2. wspieranie pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie;
 3. zapewnianie niezbędnego przepływu informacji na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia celem dostosowania szybkiej terapii onkologicznej do indywidualnych potrzeb pacjenta;
 4. nadzorowanie dokumentacji pod względem formalnym;
 5. współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w wyznaczonym obszarze.

Biuro Koordynatora Szybkiej Terapii Onkologicznej – Budynek B, I piętro, pokój 37 w godz. 7.00 do 14.35.
Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie realizuje leczenie nowotworów złośliwych obejmujące chemioterapię, w tym immunoterapię oraz pełen zakres onkologiczny w dziedzinie: chirurgii, urologii, ginekologii, kardiologii, ortopedii narządu ruchu.

Chociaż w przypadku większości nowotworów nie potrafimy precyzyjnie określić jednego czynnika odpowiedzialnego za ich powstanie, to należy przyjąć, że chorobę wywołuje najczęściej zespół wielu czynników związanych z nałogami, standardem i stylem życia, wykonywanym zawodem, zachowaniami seksualnymi, a nawet formą spędzania wolnego czasu.
Do głównych czynników rakotwórczych wpływających na zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy zaliczamy:

 • palenie tytoniu
 • dieta i sposób odżywiania
 • zakażenia i wirusy
 • czynniki zawodowe
 • nadużywanie alkoholu
 • zanieczyszczenie środowiska

Zdaniem ekspertów, blisko 70% nowotworów złośliwych jest wynikiem działania szkodliwych czynników związanych ze stylem życia, dietą oraz otaczającym nas środowiskiem. Jak zatem walczyć, aby nie zachorować?

ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM:

 • Nie pal.
 • Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego.
 • Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 • Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu.
 • Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia.
 • Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie.
 • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
 • Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy.
 • Uważaj na wysoki poziom radonu w otoczeniu.
 • Karm piersią. Unikaj hormonalnej terapii zastępczej.
 • Zaszczep dziecko przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV.
 • Bierz udział w badaniach przesiewowych w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy!

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (potocznie: zielona karta DiLO) została wprowadzona 1 stycznia 2015 roku wraz z pakietem onkologicznym – grupą przepisów mających na celu poprawę diagnostyki i usprawnienie leczenia raka w Polsce. Szybka terapia onkologiczna dedykowana jest Pacjentom, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz chorym w trakcie leczenia onkologicznego. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter