Przejdź do treści strony

TURNIEJ SZACHOWY W STREFIE WOLNEJ OD DYMU TYTONIOWEGO

 

TURNIEJ SZACHOWY W STREFIE WOLNEJ OD DYMU TYTONIOWEGO

 

ORGANIZATORZY
SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
UKS „Trzydziestka” Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w niedzielę, 26.10.2014. w SDK „Akces” w Olsztynie
przy ul. Pana Tadeusza 6a.
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.Kojarzenie komputerowe.
Tempo gry :10 minut + 5 sekund na każde posunięcie.
O kolejności miejsc decydują: liczba punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, Berger.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
UCZESTNICY
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy podpiszą deklarację o nie paleniu papierosów lub chęci rzucenia papierosów, oraz dokonają zgłoszenia w terminie do dnia 22.10.2014 pocztą elektroniczną na adres lukasz.gasiorowski@poliklinika.net lub poprzezformularz w serwisie Chess Arbiter:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_4666/
i opłacą w dniu turnieju wpisowe:
– seniorzy – 25 zł
– juniorzy do lat 18, weterani, kobiety – 15 zł
– arcymistrzowie i pracownicy SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – zwolnieniObowiązuje zniżka 5zł dla grupy zawodników z jednego klubu liczącej minimum 5 osób (pod warunkiem zgłoszenia udziału w terminie do 22.10.2014 r.)W przypadku braku sprzętu, zawodnicy dodatkowi, nie zgłoszeni w terminie, mogą zostać niedopuszczeni do rozgrywek!
PROGRAM TURNIEJU
9:00-9:45 – potwierdzenia udziału10:00 – otwarcie turnieju10:10 – I runda10:50 – II runda

11:30 – III runda

12:10 – IV runda

12:50 – V runda

13:30 – VI runda

14:10 – VII runda

14:50 -VIII runda

15:30 – IX runda

16:15 – zakończenie turnieju

 

NAGRODY
NAGRODA GŁÓWNA:Puchar Dyrektora SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieNAGRODY PIENIĘŻNE W TURNIEJU:I-500 zł; II-400 zł; III-300 zł; IV-250 zł; V-200 zł; VI-150 zł; VII-120 zł; VIII-100 zł; IX-80 zł; X-70 zł; XI-60 zł; XII-50 złNAGRODY DODATKOWE:Najlepsza kobieta – 60 zł

Najlepszy zawodnik 60+ – 60 zł

Najlepszy zawodnik do lat 18 – 60 zł

Najlepszy zawodnik do lat 14 – 60 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach do1800 – 60 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach do1600 – 50 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach do1400 – 40 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu FIDE do1700 – 60 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu FIDE do1500 – 50 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu FIDE do1300 – 40 zł

Najlepszy zawodnik SP ZOZ MSW z W-MCO – 60 zł

Nagroda losowana – 60 zł

Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 12 i do lat 10 za miejsca I – III

Nagrody dodatkowe będą przydzielane w podanej kolejności.

Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).

Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział minimum 4 zawodników uprawnionych do otrzymania danej nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru PESEL (pod rygorem nie wypłacenia nagrody).

 

INFORMACJE DODATKOWE
Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników turnieju, którzy zgłoszą się w terminie.Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Gąsiorowski tel. (89) 539-83-31

TURNIEJ ZALICZANY BĘDZIE DO CYKLU GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH

ZAPRASZAMY DO GRY!

 

„Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia
w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter