Przejdź do treści strony

Audiotransfer, Wideowymiana i Teledokumentacja w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w ramach rozszerzenia e-usług publicznych

W sierpniu, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w SP ZOZ MSWiA z W-MCO:

  • rozbudowano i zmodernizowano serwer teleinformatyczny
  • wdrożono oprogramowanie umożliwiające zaawansowane zarządzanie połączeniami audio, wideo oraz IP
  • zakupiono i uruchomiono terminale VoiP dla personelu medycznego.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter