Przejdź do treści strony

Szpital Godny Polecenia!

Uzyskane w badaniu satysfakcji pacjentów „Pasat Open” wyniki wskazują na wysoki poziom satysfakcji pacjentów Szpitala MSWiA z W-MCO w Olsztynie we wszystkich obszarach. Badanie PASAT OPEN, opracowane i prowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zaplanowane jest jako badanie ciągłe w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Szpital włączył się do badania w dniu 12 października 2021 r. Analizie poddano wyniki badania przeprowadzonego w terminie od 12 października do 31 grudnia 2021 roku.

Badanie i analiza doświadczeń pacjentów w szpitalu jest priorytetem działań Dyrekcji, kadry zarządzającej oraz wszystkich pracowników SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, dlatego też badanie PASAT OPEN jest kontynuowane, a jego wyniki monitorowane i wykorzystane do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Wnioski końcowe:

  • Zdecydowana większość badanych pacjentów nie ma zastrzeżeń do przestrzegania praw pacjenta podczas pobytu w naszym szpitalu!
  • W wyniku pobytu w szpitalu stan zdrowia większości badanych uległ poprawie!
  • Zdecydowana większość badanych przed wypisem ze szpitala wskazała, że personel medyczny w zrozumiały sposób wyjaśnił jak zażywać przepisane leki i jak kontynuować rehabilitację!
  • Zdecydowana większość respondentów ankiety jest zdania, że nasz szpital jest godny polecenia!

Szpital MSWiA w Olsztynie w ocenie pacjentów…

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter