Przejdź do treści strony

Powołanie do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

dr hab. n. med. Radosław Grabysa – lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie w zaszczytnym gronie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powołanie do Rady w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Wiesław Szczepański – Sekretarz Stanu w MSWiA.

Gratulujemy Doktorowi kolejnego wyróżnienia, które jest wyraźnym potwierdzeniem jego wysokiej pozycji naukowej w polskiej medycynie!

W skład Rady wchodzą: pracownicy naukowi i badawczo-techniczni PIM MSWiA, osoby niezatrudnione w instytucie, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia.
Rada Naukowa jest drugim, obok dyrektora, organem instytutu. Do jej zadań należy inicjowanie, opiniowanie, doradzanie w sprawach rozwoju kadry naukowej oraz badawczo-technicznej. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter