ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH – OFERTA

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 133/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie z dnia 02 lipca 2018 Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych z dniem 30.06.2018 został zamknięty.