Przejdź do treści strony
Ocena funkcjonowania szpitali…

Ocena funkcjonowania szpitali…

Spośród osób, które były pacjentami szpitali, prawie trzy czwarte dobrze ocenia ich funkcjonowanie. Pacjenci najlepiej oceniają fachowość i zaangażowanie lekarzy oraz personelu medycznego, natomiast najgorzej czas oczekiwania na planowaną operację czy zabieg.

Badania CBOS zostały przeprowadzone w styczniu, lutym i marcu 2024 roku i objęły prawie 3100 osób.
Niemal co piąta (17 proc.) była w ciągu ostatniego roku w szpitalu. Prawie dwie trzecie z nich (73 proc.) „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze” oceniło funkcjonowanie szpitali.
Takie są wyniki ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we współpracy z TUW Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych, zaprezentowane podczas III Ogólnopolskiego Kongresu dla Szpitali.

„Poprawa jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów wymaga korzystania z ich własnych doświadczeń. Sondaż ma pionierski charakter, ponieważ o opinie zapytaliśmy osoby, które faktycznie korzystały w ostatnim czasie z opieki szpitalnej, a nie ogół respondentów” – mówi Aneta Zawistowska, członek zarządu TUW PZUW.

W grupie badanych, którzy nie byli pacjentami szpitali, pozytywną opinię wyraziło 43 proc., negatywną – 47 proc. Pacjenci najwyżej ocenili zaangażowanie i fachowość lekarzy i personelu medycznego – aż 88 proc. pozytywnych opinii. 79 proc. dobrze oceniło warunki panujące w szpitalu.

„Najlepszymi ambasadorami szpitali okazali się sami pacjenci. Wyniki sondażu świadczą o tym, że im większa wiedza płynąca z własnego doświadczenia, tym mniejsza podatność na stereotypy i uprzedzenia” – dodaje Ewa Marciniak, dyrektor CBOS.

Pacjenci pozytywnie ocenili zainteresowanie, życzliwość, pomoc i gotowość do rozwiązywania problemów ze strony personelu pielęgniarskiego (prawie 99 proc. odpowiedzi), a także lekarzy (93 proc.). Zdecydowana większość (91 proc.) uznała, że przekazywane im przez lekarzy informacje o stanie zdrowia, sposobie leczenia i możliwych powikłaniach były wyczerpujące i zrozumiałe. Niemal tyle samo (90 proc.) podobnie oceniło informacje i zalecenia dotyczące dalszego leczenia, w tym wizyt kontrolnych, badań, przyjmowania leków i diety.
45 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię o organizacji opieki medycznej – czasie oczekiwania na przyjęcie do szpitala na planowane leczenie, operację lub zabieg.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter