SERGIUSZ NAWROCKI

Publikacje dr hab n. med. Sergiusza Nawrockiego


Publications (Selection)

 • S. Nawrocki, A Mackiewicz, Anti-tumour immunity, Polish Journal of Immunology, 20, S87-96, 1995
 • S Nawrocki, A Mackiewicz, Current methods of modulating human immunological responses, chap. in Problems of Intensive Therapy and Anaesthesiology, eds: W. Jurczyk, L. Drobnik, Warsaw 1998
 • S. Nawrocki, Molecular and biochemical methods of monitoring melanoma clinical course and treatment, chap. in Melanoma – Manual for Physicians and Students, eds: A. Mackiewicz, J. Skowronek Poznań 1998
 • S. Nawrocki, G. Stryczyńska, Melanoma – radioresistant or radiosensitive?, Współczesna Onkologia, 1998; 6: 103-7
 • A Mackiewicz, M Kapcinska, M Wiznerowicz, J Malicki, S. Nawrocki et al. Immunogene therapy of human melanoma. Phase I/II clinical trial. Adv Exp Med. Biol; 1998; 451: 557-60
 • S. Nawrocki and A. Mackiewicz, Genetically modified tumour vaccines – where we are today, Cancer Treatment Reviews, 1999; 25: 29-46
 • A. Karczewska, S. Nawrocki, D. Bręborowicz, V. Filas, A. Mackiewicz, Expression of IL-6, IL-6R and Gp130 correlates with good prognoses for patients with breast carcinoma; Cancer, 2000; 88: 2061-71
 • S Nawrocki, P Murawa, J Malicki, M Kapcinska, K Gryska , D Izycki, A Kaczmarek, M L, A Czapczyk, A K , S Rose-John, A Mackiewicz; Genetically modified tumour vaccines (GMTV) in melanoma clinical trials; Immunol Lett. 2000 Sep 15;74(1):81-6.
 • S Nawrocki, P. Wysocki, A. Mackiewicz. Genetically modified tumour vaccines: an obstacle race to break host tolerance to cancer. Expert Opinion on Biological Therapies 2001, 1(2): 193-204, London
 • Nawrocki S, Laciak M, Izycki D, Gryska K, Wysocki PJ, Grabarczyk P, Karczewska A, Kaczmarek A, Murawa P, Malicki J, Rose-John S, Mackiewicz A. Humoral responses to melanoma vaccine, genetically modified with interleukin 6 and soluble interleukin 6 receptor. Adv Exp Med Biol. 2001;495:411-8
 • S Nawrocki, T Skacel, I Skoneczna. Pharmacotherapy of bladder cancer practice and prospects. Expert Opin Pharmacother. 2002 Jun;3(6):671-9.
 • S. Nawrocki, T. Skacel, T. Brodowicz. From microarrays to New therapeutic approaches In bladder cancer. Pharmacogenomics. 2003 Mar;4(2):179-89.
 • S. Nawrocki, A. Karczmarczyk, Ewa Cieślak; Ocena toksyczności stosowania g-csf w trakcie chemioterapii raka płuca. Współczesna Onkologia 2006. Vol 10; (9)
 • S. Nawrocki, B. Czeremszyńska-Respekta, Adam Makowiecki i wsp. Radiochemioterapia glejaka wielopostaciowego powikłana wielonarządową grzybicą kropidlakowa – opis przypadku. Współczesna Onkologia 2006 Vol10; (9)
 • S. Nawrocki, A Radkowski, M. Górzyński. Czerniak nosowej części gardła leczony samodzielna radioterapia z całkowita regresja – opis przypadku. Współczesna Onkologia 2006 Vol10; (9)

International conferences AND Courses (selection)

 • Interleukin-6-Type Cytokines, N.Y.Acad. Sci. Conference held in Poznań; June, 1994
 • Gene Therapy Conference held in Berlin; May, 1995
 • The Second European Tutorial on Histocompatibility held in Paris; November 1995
 • Advanced Seminars in Oncology by European School of Oncology held in Warsaw; December 1996
 • Physics For Radiation Therapy, ESTRO course, held in Leuven; September 1997
 • Methodology of Clinical Research, ESTRO course, held in Barcelona, April 1998
 • Progress in Radiation Biology, held in Gliwice, May 1998
 • 3-D Conformal Radiation Therapy – Second International Workshop, held in Nagoya, December 1998
 • Target imaging and delineation , ESTRO course, held in York, May 1999
 • ESGT Gene Therapy Conference, held in Munich, November 1999
 • II international Consensus Workshop on Palliative Radiation Therapy and Symptom Control, held in London, April 2000
 • Cancer – a challenge for XXI century, international conference, held in Poznan, June 2000
 • IV European EFIS 2000 conference, held in Poznań, September 2000
 • ECCO Conference Nov. 2001, held in Lisbon
 • European Breast Conference, April 2002, held in Barcelona
 • Global Medical Conference – Eli Lilly, May 2002, held in Indianapolis
 • ASCO annual conference, May 2002, held in Orlando, US.
 • II Central European Oncology Conference, June 2002 held in Opatija, Croatia.
 • Central European Lung conference, Sept. 2002, held in Vienna, Austria.
 • ASCO annual conference, June 2003, held in Chicago, US.
 • The 10th World Lung cancer Conference, August 2003, held in Vancouver, Canada.
 • II Kongres Onkologii Polskiej – Poznań 2006
 • Forum Młodych Naukowców:
  • Ewa Cieślak, Agnieszka Karczmarczyk, Sergiusz Nawrocki – Stosowanie białokrwinkowych czynników wzrostu podczas radiochemioterapii drobnokomórkowego raka płuca.
  • Ewa Wasilewska-Teśluk, Sergiusz Nawrocki – Odpowiedź na chemioterapię jest czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na radioterapię w paliatywnym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
  • Występienie ustne: Sergiusz Nawrocki, Maciej Krzkowski – Wyniki randomizowanego badania II fazy: Radioterpia vs radiochemioterpia w IIIa/IIIb NRP.
  • Występienie plakatowe: Beata Czeremszyńska-Respekta, Adam Makowiecki, Sergiusz Nawrocki – Radiochemioterpia glejaka wielopostaciowego powikłana narządową grzybica kropidlakowa.·
 • Ogólnopolska Konferencja – postępy w opiece paliatywnej – wystąpienie ustne – Sergiusz Nawrocki – Rola radioterapii w leczeniu paliatywnym choroby nowotworowej.