Przejdź do treści strony

LUBOMIR BODNAR

dr hab. n. med. Lubomir Bodnar


 1. Gąsowska-Bajger B, Gąsowska-Bodnar A, Knapp P, Bodnar L.
  Prognostic Significance of Survivin Expression in Patients with Ovarian Carcinoma: A Meta- Analysis.
  J Clin Med.
  2021 Feb 21;10(4):879.
  IF: 3.303
  MNiSW: 140
 2. Cassetta L, Bruderek K, Skrzeczynska-Moncznik J, Osiecka O, Hu X, Rundgren IM, Lin A, Santegoets K, Horzum U, Godinho-Santos A, Zelinskyy G, Garcia-Tellez T, Bjelica S, Taciak B, Kittang AO, Höing B, Lang S, Dixon M, Müller V, Utikal JS, Karakoç D, Yilmaz KB, Górka E, Bodnar L, Anastasiou OE, Bourgeois C, Badura R, Kapinska-Mrowiecka M, Gotic M, Ter Laan M, Kers-Rebel E, Król M, Santibañez JF, Müller-Trutwin M, Dittmer U, de Sousa AE, Esendağlı G, Adema G, Loré K, Ersvær E, Umansky V, Pollard JW, Cichy J, Brandau S.
  Differential expansion of circulating human MDSC subsets in patients with cancer, infection and
  inflammation.
  J Immunother Cancer.
  2020 Sep;8(2):e001223.
  IF: 9.913
  MNiSW: 140
 3. Sigorski D, Iżycka-Świeszewska E, Bodnar L.
  Poly(ADP-Ribose) Polymerase Inhibitors in Prostate Cancer: Molecular Mechanisms, and Preclinical and Clinical Data.
  Target Oncol.
  2020 Dec;15(6):709-722.
  IF: 4.030
  MNiSW: 100
 4. Klemba A, Bodnar L, Was H, Brodaczewska KK, Wcislo G, Szczylik CA, Kieda C.
  Hypoxia-Mediated Decrease of Ovarian Cancer Cells Reaction to Treatment:
  Significance for Chemo- and Immunotherapies.
  Int J Mol Sci.
  2020 Dec 14;21(24):9492.
  IF: 4.556
  MNiSW: 140
 5. Sigorski D, Sobczuk P, Osmola M, Kuć K, Walerzak A, Wilk M, Ciszewski T, Kopeć S, Hryń K, Rutkowski P, Stec R, Szczylik C, Bodnar L.
  Impact of COVID-19 on anxiety levels among patients with cancer actively treated with systemic
  therapy.
  ESMO Open.
  2020 Oct;5(5):e000970.
  IF: 5.329
  MNiSW: 20
 6. Palomero Luis, Bodnar Lubomir, Mateo Francesca, Herranz-Ors Carmen, Espin Roderic, Garcia-Varelo Mar, Jesiotr Marzenna, Ruiz de Garibay Gorka, Casanovas Oriol, Lopez Jose I., Pujana Miquel Angel.
  EVI1 as a prognostic and predictive biomarker of clear cell renal cell carcinoma.
  Cancers
  2020 : Vol. 12, nr 2, s. 1-12, bibliogr. 48 poz., sum.
  IF: 6.162
  MNiSW: 140.000
 7. Basta T., Knapp P., Blecharz P., Bodnar Lubomir, Gawron I., Babczyk D., Piróg M., Kluz T., Markowska A., Horbaczewska A., Jach R..
  Current management of cervical cancer in Poland-Analysis of the questionnaire trial for the years 2002-2014 in relation to ASCO 2016 recommendations.
  PLoS One
  2019 : Vol. 14, nr 1, s. 1-11, art e0209901, bibliogr. 40 poz., sum.
  IF: 2.776
  MNiSW: 100.000
 8. Bodnar Lubomir, Kade Grzegorz, Spaleniak Sebastian.
  Długotrwała odpowiedź na terapię pazopanibem u hemodializowanej pacjentki z rakiem nerki – opis przypadku.
  Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja
  2019 : T. 5, nr 5, s. 329-333, bibliogr. 15 poz., sum.
  MNiSW: 5.000
 9. Bodnar Lubomir, Knapp P., Sznurkowski J., Mądry K., Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Sikorska M., Timorek A., Ptak-Chmielewska A., Jach R..
  Early initiation of chemotherapy after primary surgery as an adverse prognostic factor in patients with ovarian cancer.
  European Journal of Gynaecological Oncology
  2019 : Vol. 40, nr 2, s. 236-241, bibliogr. 21 poz., sum.
  IF: 0.245
  MNiSW: 40.000
 10. Cierniak Sz[czepan], Koktysz R[obert], Jesiotr M[arzenna], Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Bodnar L[ubomir].
  Expression of the PI3K/AKT/mTOR pathway as a prognostic factor in patients with advanced high grade serous ovarian carcinoma treated with neoadjuvant chemotherapy.
  European Journal of Gynaecological Oncology
  2019 : Vol. 40, nr 5, s. 744-751, bibliogr. 19 poz., sum.
  IF: 0.617
 11. Chrom Paweł, Żołnierek J., Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Szczylik Cezary.
  External validation of the systemic immune-inflammation index as a prognostic factor in metastatic renal cell carcinoma and its implementation within the international metastatic renal cell carcinoma database consortium model.
  International Journal of Clinical Oncology
  2019 : Vol. 24, nr 5, s. 526-532, bibliogr. 29 poz., sum.
  IF: 2.503
  MNiSW: 70.000
 12. Bodnar Lubomir, Kopczyńska A., Żołnierek J., Wieczorek-Rutkowska M., Chrom Paweł, Tomczak P..
  Real-world experience of cabozantinib as second- or subsequent line treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma: data from the Polish managed access program.
  Clinical Genitourinary Cancer
  2019 : Vol. 17, nr 3, s. e556-e564, bibliogr. 18 poz., sum.
  IF: 2.450
  MNiSW: 70.000
 13. Jesiotr Marzenna.
  Znaczenie predykcyjne i prognostyczne wybranych polimorfizmów genów szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na surowiczego, niskozróżnicowanego raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadjuwantowym. Praca doktorska / Marzenna Jesiotr
  Warszawa, 2019
  69 k. : tab., wykr.; 30 cm – bibliogr. 68 poz., streszcz., sum.
 14. Jesiotr Marzenna, Supińska M., Cierniak Szczepan, Mróz A., Wieczorek M., Chrom Paweł, Stańczak A., Bodnar Lubomir.
  Analiza ekspresji genu FGFR2 u chorych na raka żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie.
  Lekarz Wojskowy
  2018 : T. 96, nr 2, s. 112-119, bibliogr. 11 poz., sum.
  MNiSW: 6.000
 15. Chrom Paweł, Kawecki Maciej, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary, Czarnecka Anna M..
  Biomarkers defining probability of receiving second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma.
  Medical Oncology
  2018 : Vol. 35, nr 3, s. Article nr 91 [1-9], bibliogr. 33 poz., sum.
  IF;3.252
  MNiSW: 20.000
 16. Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Bodnar Lubomir.
  Chemioterapia raka trzonu macicy.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Wyd. 3 uzup.
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  s. 165-176 : bibliogr. 26 poz.
 17. Chrom Paweł, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Incorporating neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in place of neutrophil count and platelet count improves prognostic accuracy of the International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium Model.
  Cancer Research and Treatment
  2018 : Vol. 50, nr 1, s. 103-110, bibliogr. 29 poz., sum.
  IF:3.363
  MNiSW: 25.000
 18. Bodnar Lubomir, Markowska J., Sznurkowski J. J., Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Kasprzak B..
  Nowe terapie w raku jajnika.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Wyd. 3 uzup.
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  s. 457-480 : bibliogr. 121 poz.
 19. Bodnar Lubomir, Smoter Marta, Gąsowska-Bodnar Agnieszka.
  Nowe, eksperymentalne metody leczenia raka trzonu macicy.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Wyd. 3 uzup.
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  s. 189-206
 20. Nasiłowska Anna, Wcisło Gabriel, Jesiotr Marzenna, Bodnar Lubomir, Cierniak Szczepan, Szczylik Cezary.
  Ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji 571 aminokwasu genu TOP2A u pacjentek z rakiem jajnika leczonych liposomalną doksorubicyną.
  Lekarz Wojskowy
  2018 : T. 96, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  MNiSW: 6.000
 21. Chrom Paweł, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Prognostic significance of pancreatic metastases from renal cell carcinoma in patients treated with tyrosine kinase inhibitors.
  Anticancer Research
  2018 : Vol. 38, nr 1, s. 359-365, bibliogr. 25 poz., sum.
  IF:1.935
  MNiSW: 20.000
 22. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Cierniak Szczepan, Synowiec Agnieszka, Wcisło Gabriel, Jesiotr Marzenna, Koktysz Robert, Chrom Paweł, Szczylik Cezary.
  Role of WNT/beta-catenin pathway as potential prognostic and predictive factors in renal cell cancer patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  Clinical Genitourinary Cancer
  2018 : Vol. 16, nr 4, s. 257-265, bibliogr. 13 poz., sum.
  IF:2.450
  MNiSW: 25.000
 23. Ząbkowski Tomasz, Piasecki Piotr, Bodnar Lubomir, Syryło Tomasz, Zieliński Henryk, Brzozowski Krzysztof, Zięcina Piotr.
  Treatment of massive bladder hemorrhage of cancerous etiology using selective embolization.
  Journal of Global Oncology
  2018 : Vol. 4, Suppl. 2, s. 69s
 24. Chrom Paweł, Bodnar Lubomir, Korniluk Jan.
  Czynniki prognostyczne dla czasu wolnego od progresji oraz przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie.
  Lekarz Wojskowy
  2017 : T. 95, nr 1, s. 68-75, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  MNiSW: 6.000
 25. Kufel-Grabowska Joanna, Bodnar Lubomir.
  Moje leczenie. Aspekty terapii raka piersi. Poradnik dla pacjenta.
  Opracowanie naukowe: Joanna Kufel-Grabowska, Lubomir Bodnar
  [b.m. : b.w., 2017]
  79 s. : il.; 21 cm
 26. Bodnar Lubomir.
  Nefrotoksyczne działanie leków przeciwnowotworowych.
  W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Wyd. 2 uaktualnione
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  s. 181-198 : tab., bibliogr. 25 poz.
 27. Knapp P., Bodnar Lubomir, Błachnio- Zabielska A., Świderska M., Chabowski A..
  Plasma and ovarian tissue sphingolipids profiling in patients with advanced ovarian cancer.
  Gynecologic Oncology
  2017 : Vol. 147, nr 1, s. 139-144, bibliogr. 37 poz., sum.
  IF:4.540
  MNiSW: 40.000
 28. Jach R., Pabian W., Spaczyński R., Szamatowicz J., Zbroch T., Knapp P., Smolarczyk R., Kolawa W., Bodnar Lubomir, Kurzawa R., Zawirska D., Krzakowski M., Radowicki S., Fijuth J., Wielgoś M., Wysocki P., Kozioł K., Zalewski K., Warzocha K., Hałaburda K., Rdwan M., Radwan P., Jabłoński M. J., Kojs Z., Wołczyński S., Pawelczyk L., Kluz T..
  Recommendations of the Fertility Preservation Working Group in Oncological, Hematological and Other Patients Treated with Gonadotoxic Therapies „ONCOFERTILITY” (GROF) of the Polish Society of Oncological Gynecology.
  Journal of Adolescent and Young Adult Oncology
  2017 : Vol. 6, nr 3, s. 1-8, bibliogr. 57 poz.
  IF:2.167
  MNiSW: 15.000
 29. Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Sorafenib – inhibitor kinaz tyrozynowych w leczeniu przerzutowego raka nerki.
  W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Wyd. 2 uaktualnione
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  s. 413-426 : tab., bibliogr. 19 poz.
 30. Mateo Francesca, Arenas E. J., Aguilar H., Serra-Musach J., de Garibay Gorka Ruiz, Boni J., Maicas Miren, Du S., Iorio Francesco, Herranz-Ors C., Islam A., Prado X., Llorente A., Petit A., Vidal August, Katala I., Soler T., Venturas G., Rojo-Sebastian A., Serra H., Cuadras D., Blanco Ignacio, Lozano Jose, Canalas F., Sieuwerts A. M., de Weerd V., Look M. P., Puertas S., Garcia N., Perkins A. S., Bonifaci Nuria, Skowron Margaretha, Gomez-Baldo L., Hernandez V., Martinez-Aranda M., Serrat Farran Xenia, Ceron Julian, Brunet J., Barretina M. P., Gil M., Falo C., Fernandez A., Morilla I., Pernas S., Pla M. J., Andreu X., Segu M. A., Ballester R., Castella E., Nellist M., Morales Serafin, Valls Joan, Velasco A., Matias-Guiu Xavier, Figueras A., Sanchez-Mut Jose V., Sanchez-Cespedes Montse, Cordeo-Casanovas Alejandro, Gomez-Miragaya J., Palomero L., Gomez A., Gajewski T. F., Cohen E. E. W., Jesiotr Marzenna, Bodnar Lubomir, Quintela-Fandino Miguel, Lopez-Bigas Nuria, Valdes-Mas R., Puente Xose Suarez, Vinals F., Casanova O., Graupera Mariona, Hernandes-Losa J., Ramon y Cajal Santiago, Garcia-Alonso Luz, Saez-Rodriguez Julio, Esteller Manel, Sierra Angels, Martin-Martin N., Matheu A., Carracedo Arkaitz, Gonzales-Suarez Eva, Nanjundan M., Cortes J., Lazaro Garcia Conxi, Ordero M. D., Martens J. W. M., Moreno-Bueno Gema, Barcellos-Hoff M. H., Villanueva A., Gomis Roger R., Pujana Miguel Angel.
  Stem cell-like transcriptional reprogramming mediates metastatic resistance to mTOR inhibition.
  Oncogene
  2017 : Vol. 36, nr 19, s. 2737-2749, bibliogr. 60 poz., sum.
  IF:6.854
  MNiSW: 40.000
 31. Jach R., Sznurkowski J. J., Bidziński M., Misiek M., Knapp P., Bodnar Lubomir, Bieńkiewicz A., Blecharz P., Kojs Z., Kotarski J., Markowska J., Mądry R., Sawicki W., Wicherek Ł., Basta A..
  Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.
  Current Gynecologic Oncology
  2017 : T. 15, nr 1, s. 24-33, il., bibliogr. 11 poz.
  MNiSW: 11.000
 32. Sznurkowski J. J., Knapp P., Bodnar Lubomir, Bidziński M., Jach R., Misiek M., Bieńkiewicz A., Blecharz P., Kojs Z., Kotarski J., Markowska J., Mądry R., Sawicki W., Wicherek Ł., Basta A..
  Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium.
  Current Gynecologic Oncology
  2017 : T. 15, nr 1, s. 34-44, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  MNiSW: 11.000
 33. Sznurkowski J. J., Bodnar Lubomir, Bidziński M., Bieńkiewicz A., Blecharz P., Jach R., Knapp P., Kojs Z., Kotarski J., Markowska J., Mądry R., Misiek M., Sawicki W., Wicherek Ł., Basta A..
  Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka sromu.
  Current Gynecologic Oncology
  2017 : T. 15, nr 1, s. 45-53, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  MNiSW: 11.000
 34. Basta A., Bidziński M., Bieńkiewicz A., Blecharz P., Bodnar Lubomir, Jach R., Knapp P., Kojs Z., Kotarski J., Markowska J., Misiek M., Sznurkowski J. J., Wicherek Ł., Sawicki W., Timorek-Lemieszczuk A., Bahyrycz J., Mądry R..
  Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika.
  Current Gynecologic Oncology
  2017 : T. 15, nr 1, s. 5-23, tab., bibliogr. 62 poz.
  MNiSW: 11.000
 35. Synowiec Agnieszka, Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir, Górski B., Szenajch Jolanta, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Szczylik Cezary.
  Clinical features and outcomes of germline mutation BRCA1-linked versus sporadic ovarian cancer patients.
  Hereditary Cancer in Clinical Practice
  2016 : Vol. 14, nr 1, s. 1-8, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  IF:1.590
  MNiSW: 15.000
 36. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Dzierżanowska Małgorzata, Synowiec Agnieszka, Cierniak Szczepan, Kade Grzegorz, Szczylik Cezary.
  Cystatin C as a predictor factor in patients with renal cell carcinoma treated by everolimus.
  Cancer Chemotherapy and Pharmacology
  2016 : Vol. 78, nr 2, s. 295-304, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  IF:2.737
  MNiSW: 30.000
 37. Bodnar Lubomir, Sznurkowski J. J..
  Epidemiologia, profilaktyka, diagnostyka, stopień zaawansowania klinicznego i leczenie nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika.
  W: Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.
  redakcja naukowa: Ewelina Nojszewska
  [b.m] : Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2016
  s. 11-26 : il., tab., bibliogr. 38 poz.
  MNiSW: 4.000
 38. Chrom Paweł, Stec Rafał, Semeniuk-Wojtaś Aleksandra, Bodnar Lubomir, Spencer N. J., Szczylik Cezary.
  Fuhrman grade and neutrophil-to-lymphocyte ratio influence on survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with first-line tyrosine kinase inhibitors.
  Clinical Genitourinary Cancer
  2016 : Vol. 14, nr 5, s. 457-464, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  IF:2.535
  MNiSW: 25.000
 39. Nojszewska Ewelina, Bodnar Lubomir, Łyszczarz J., Sznurkowski J. J., Śliwczyński A..
  Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.
  redakcja naukowa: Ewelina Nojszewska
  [b.m.] : Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2016
  137 s. : il., tab.; 29 cm – bibliogr. przy rozdz.
 40. Chrom Paweł, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Porównanie modeli prognostycznych dotyczących przeżycia całkowitego pacjentów chorych na rozsianego raka nerkowokomórkowego leczonych w pierwszej linii inhibitorami kinaz tyrozynowych.
  Nowotwory Journal of Oncology
  2016 : T. 66, Supl. 2, s. 113-114
 41. Milewski Łukasz, Dąbrowska Z., Synowiec Agnieszka, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary, Malejczyk J..
  Rola oksygenazy hemowej-1 (HMOX1) w skuteczności chemioterapii paklitaksel / karboplatyna u pacjentek z rakiem jajnika.
  Nowotwory Journal of Oncology
  2016 : T. 66, Supl. 2, s. 36
 42. Ostaszewski Krzysztof, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Wpływ zmiany wskaźnika średniej objętości krwinki czerwonej (MCV) jako niezależnego czynnika prognostycznego w leczeniu chorych na zaawansowanego raka nerki lekiem sunitynib.
  Nowotwory Journal of Oncology
  2016 : T. 66, Supl. 2, s. 61
 43. Cierniak Szczepan.
  Znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych białek szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadiuwantowym. Praca doktorska / Szczepan Cierniak ; Zakład Patomorfologii WIM
  Warszawa, 2016
  118 k. : il., tab.; 30 cm – bibliogr. 116 poz., streszcz., sum.
 44. Smoter Marta, Bodnar Lubomir.
  Chemioterapia raka trzonu macicy.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  pod red.: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego.
  Wyd. 2 uaktual.
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  s. 127-135 : tab., bibliogr. 29 poz.
 45. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Cierniak Szczepan, Synowiec Agnieszka, Wcisło Gabriel, Jesiotr Marzenna, Koktysz Robert, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  Clinical usefulness of PI3K/Akt/mTOR genotyping in companion with other clinical variables in metastatic renal cell carcinoma patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  Annals of Oncology
  2015 : Vol. 26, nr 7, s. 1385-1389, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  IF:9.269
  MNiSW: 40.000
 46. Bodnar Lubomir.
  Komentarz [do pracy : R. Burcombe i wsp. : Trastuzumab (Herceptin®) podawany podskórnie: brytyjskie badanie porównujące techniczne aspekty metody z dożylnym leczeniem trastuzumabem u chorych na HER2-dodatniego raka piersi. – Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, nr 1, s. 30-39]
  Onkologia w Praktyce Klinicznej
  2015 : T. 11, nr 1, s. 30-40, bibliogr. 10 poz., sum.
 47. Kuchar Agata, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Ostaszewski Krzysztof, Korniluk Jan, Szczylik Cezary.
  Mitomycin C, 5-Fluorouracyl and Doxorubicin combination as a second-line chemotherapy in unresectable and metastatic biliary tract carcinoma: results of the first stage.
  Annals of Oncology
  2015 : Vol. 26, Suppl. 4, s. IV45, Meeting Abstract P-157.
 48. Stec Rafał, Semeniuk-Wojtaś Aleksandra, Charkiewicz R., Bodnar Lubomir, Korniluk Jan, Smoter Marta, Chyczewski L., Nikliński J., Szczylik Cezary.
  Mutation of the PIK3CA gene as a prognostic factor in patients with colorectal cancer.
  Oncology Letters
  2015 : Vol. 10, nr 3, s. 1423-1429, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  IF:1.482
  MNiSW: 15.000
 49. Bodnar Lubomir, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Markowska J., Kasprzak B., Sznurkowski J. J..
  Nowe terapie w raku jajnika.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  pod red.: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego.
  Wyd. 2 uaktual.
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  s. 411-431 : tab., bibliogr. 93 poz.
 50. Bodnar Lubomir, Smoter Marta, Gąsowska-Bodnar Agnieszka.
  Nowe, eksperymentalne metody leczenia raka trzonu macicy.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  pod red.: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego.
  Wyd. 2 uaktaul.
  Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  s. 149-163 : il., tab., bibliogr. 39 poz.
 51. Chrom Paweł, Stec Rafał, Szczylik Cezary, Semeniuk-Wojtaś Aleksandra, Bodnar Lubomir.
  Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with first-line tyrosine kinase inhibitirs.
  W: Rak nerki, rak prostaty 2015 – Nowe wyzwania, Serock, 23-24 października 2015 r. : Książka abstraktów
  Warszawa : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2015
  s. 25
 52. Bodnar Lubomir.
  Rak jajnika i szyjki macicy – czas obalić mity.
  Głos Pacjenta Onkologicznego
  2015, nr 4, s. 7-10
 53. Basta A., Bidziński M., Bieńkiewicz A., Blecharz P., Bodnar Lubomir, Jach R., Knapp P., Kojs Z., Kotarski J., Markowska J., Misiek M., Sznurkowski J., Wicherek Ł., Sawicki W., Timorek A., Bahyrycz J., Mądry R..
  Recommendation of the Polish Society of Oncological Gynaecology on the diagnosis and treatment of epithelial ovarian cancer.
  Onkologia w Praktyce Klinicznej
  2015 : T. 11, nr 5, s. 233-243, tab., bibliogr. 48 poz., sum.
  MNiSW: 7.000
 54. Basta A., Bidziński M., Bieńkiewicz A., Blecharz P., Bodnar Lubomir, Jach R., Knapp P., Kojs Z., Kotarski J., Markowska J., Misiek M., Sznurkowski J., Wicherek Ł., Sawicki W., Timorek A., Bahyrycz J., Mądry R..
  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika. Wersja 2015.1.
  Zespół aut.: A. Basta, Lubomir Bodnar [et. al.]
  [Warszawa] : PTGO, 2015
  15 s. : tab.; 30 cm – bibliogr. 48 poz.
 55. Bodnar Lubomir.
  Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć. Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi.
  Konsultacja merytoryczna: Lubomir Bodnar
  [Warszawa : Roche Polska, b.r.]
  15 s. : il.; 24 cm
 56. Słodkowska Janina, Bodnar Lubomir, Baranowski Włodzimierz.
  What impact has the synoptic standardized pathology reporting on the ovarian cancer management?
  W: BIT’s 8th Annual World Congress of Cancer – 2015 ” New perspective in cancer research”, Busan, Republic of Korea, December 7-9, 2015 : Conference Abstract Book
  [Busan, 2015]
  s. 104
 57. Synowiec Agnieszka, Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Szczylik Cezary.
  Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2.
  Ginekologia Polska
  2014 : T. 85, nr 5, s. 377-381, tab., bibliogr. 52 poz., streszcz., sum.
  IF: 0.601
  MNiSW: 15.000
 58. Wcisło Gabriel, Synowiec Agnieszka, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Bodnar Lubomir.
  Biological activity of resveratrol on an ovarian cancer cell.
  W: Polyphenols in human health and disease. Vol. 2.
  Ed. by Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy, Sherma Zibadi.
  Amsterdam : Elsevier Inc., 2014
  s. 1257-1288 : tab., bibliogr. 97 poz.
  MNiSW: 5.000
 59. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Cierniak Szczepan, Synowiec Agnieszka, Cichowicz Marzenna, Koktysz Robert, Wcisło Gabriel, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  Expression of selected components of Wnt / beta-catenin pathway as a prognostic and predictor factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with everolimus.
  W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Rak nerki. Nowa era w leczeniu raka nerkowokomórkowego”; „Rak prostaty. Chorzy ze złymi czynnikami prognostycznymi. Jak leczyć?” , Serock, 16-18 października 2014 r. : Książka abstraktów
  [red. nauk. Cezary Szczylik]
  Warszawa : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2014
  s. 26
 60. Stec Rafał, Szczylik Cezary, Bodnar Lubomir, Smoter Marta.
  Miejsce ewerolimusu w leczeniu chorych na rozsianego raka nerki z przeważającą komponentą jasnokomórkową.
  OncoReview
  2014, supl. 4, s. 3-5, bibliogr. 10 poz., streszcz.
 61. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Smoter Marta, Korniluk Jan, Kuchar Agata, Młot Beata, Szczylik Cezary.
  Mitomycin C and high-dose 5-fluorouracil with folinic acid as a therapeutic option for heavily pretreated patients with metastatic colorectal cancer: prospective phase ii trial.
  Oncologist
  2014 : Vol. 19, nr 4, s. 356-357, il., sum.
  IF:4.865
  MNiSW: 35.000
 62. Stec Rafał, Tomczak P., Bodnar Lubomir, Langiewicz Przemysław, Żołnierek J., Poborski W., Czarnecka Anna, Szczylik Cezary.
  Okrągły stół 2013: zalecenia terapeutyczne w leczeniu systemowym rozsianego raka nerkowo komórkowego.
  Nowotwory Journal of Oncology
  2014 : T. 64, nr 5, s. 443-453, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  MNiSW: 5.000
 63. Steffensen K. D., Smoter Marta, Waldstrom M., Grala Bartłomiej, Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Szczylik Cezary, Jacobsen A..
  Resistance to first line platinum paclitaxel chemotherapy in serous epithelial ovarian cancer: the prediction value of ERCC1 and Tau expression.
  International Journal of Oncology
  2014 : Vol. 44, nr 5, s. 1736-1744, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  IF:3.025
  MNiSW: 25.000
 64. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Cierniak Szczepan, Synowiec Agnieszka, Cichowicz Marzenna, Koktysz Robert, Wcisło Gabriel, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  Rola prognostyczna i predykcyjna komponentów szlaków PI3K/AKT/mTOR oraz WNT/beta-katenina u chorych na raka nerki leczonych ewerolimusem – wyniki badania II fazy.
  Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  2014 : Vol. 18, Suppl. 3, s. 57
 65. Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Bodnar Lubomir, Dąbek Andrzej, Cichowicz Marzenna, Jerzak Małgorzata, Cierniak Szczepan, Kozłowski Wojciech, Baranowski Włodzimierz.
  Survivin expression as a prognostic factor in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.
  International Journal of Gynecological Cancer
  2014 : Vol. 24, nr 4, s. 687-696, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  IF:1.958
  MNiSW: 25.000
 66. Bodnar Lubomir, Stanczak A., Cierniak Szczepan, Smoter Marta, Cichowicz Marzenna, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary, Wieczorek M., Lamparska-Przybysz M..
  WNT/beta-catenin pathway as a potential prognostic and predictive marker in patients with advanced ovarian cancer.
  Journal of Ovarian Research
  2014 : Vol. 7, nr 1, s. 1-10, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  IF:2.428
  MNiSW: 25.000
 67. Szczylik Cezary, Stec Rafał, Żołnierek J., Bodnar Lubomir, Poborski W..
  Attempt to make recommendations in renal cell cancer treatment by panelists.
  W: Rozsiany rak nerkowokomórkowy – współczesne wyzwania w terapiach celowanych : książka abstraktów, Serock, 28-30 listopada 2013 r.
  Red. nauk.: Cezary Szczylik
  Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2013
  s. 61
 68. Bodnar Lubomir.
  Ewerolimus jako lek drugiej linii leczenia przerzutowego raka nerki.
  Współczesna Onkologia
  2013 : Vol. 17, nr 4 supl., s. 29-34, bibliogr. 21 poz., streszcz.
  IF:0.215
  MNiSW: 15.000
 69. Milewski Ł[ukasz], Bodnar L[ubomir], Wojtowicz K., Dabrowska Z., Ponińska J., Szczylik C[ezary], Malejczyk J..
  Gemcitabine in salvage treatment of patients with recurrent ovarian cancer: a single institutional experience.
  International Journal of Gynecological Cancer
  2013 : Vol. 23, nr 8 Suppl. 1, s. 460
 70. Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir.
  Magnesium salts in a cancer patient: pathobiology and protective functions.
  W: Magnesium in human health and disease.
  [Eds]. Ronald R. Watson, Victor R. Preedt, Sherma Zibadi.
  New York : Humana Press, 2013
  s. 159-180 : bibliogr.
  MNiSW: 5.000
 71. Kuchar A[gata], Bodnar L[ubomir], Szczylik C[ezary].
  Microsatellite polymorphism in heme oxygenase 1 gene is associated with the therapeutic outcome in patients with ovarian cancer.
  International Journal of Gynecological Cancer
  2013 : Vol. 23, nr 8 Suppl. 1, s. 945
 72. Rokita Marta, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Charkiewicz R., Korniluk Jan, Smoter Marta, Cichowicz Marzenna, Chyczewski L., Nikliński J., Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  Overexpression of epidermal growth factor receptor as a prognostic factor in colorectal cancer on the basis of the Allred scoring system.
  OncoTargets and Therapy
  2013 : Vol. 6, s. 967-976, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  IF:1.342
  MNiSW: 20.000
 73. Bodnar L[ubomir], Stec R[afał], Cierniak Sz[czepan], Synowiec A[gnieszka], Cichowicz M[arzenna], Koktysz R[obert], Kozłowski W[ojciech], Szczylik C[ezary].
  P13k/AKT/mTor and WNT/Beta-catenin signaling components as a prognostic and predictor factors in patients with renal cell carcinoma treated with everolimus after anti-angiogenic therapy failure.
  European Journal of Cancer
  2013 : Vol. 49, Suppl. 2, s. S676-S677, Abst. 2804.
 74. Duchnowska Renata, Miciuk B., Bodnar Lubomir, Waśniewski Leszek, Szczylik Cezary.
  Severe neurological symptoms in a patient with advanced renal cell carcinoma treated with sunitinib.
  Journal of Oncology Pharmacy Practice
  2013 : Vol. 19, nr 2, s. 186-189, bibliogr. 15 poz., sum.
 75. Smoter Marta, Bodnar Lubomir, Grala Bartłomiej, Stec Rafał, Zieniuk Krystyna, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  Tau protein as a potential predictive marker in epithelial ovarian cancer patients treated with paclitaxel/platinum first-line chemotherapy.
  Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
  2013 : Vol. 32, nr 1, s. 25[1-8], il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  IF:3.271
  MNiSW: 25.000
 76. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Cierniak Szczepan, Synowiec Agnieszka, Cichowicz Marzenna, Koktysz Robert, Wcisło Gabriel, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  The role of PI3K/ AKT/mTOR pathway as the potential prognostic and predicitive factors in renal cell cancer patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  W: Rozsiany rak nerkowokomórkowy – współczesne wyzwania w terapiach celowanych : Książka abstraktów, Serock 28-30 listopada 2013 r.
  Red. nauk.: Cezary Szczylik
  Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2013
  s. 50
 77. Kim K., Hernlund E., Hernadi Z., Revesz J., Pete I., Szantho A., Bodnar Lubomir, Mądry R., Timorek-Lemieszczuk A., Bozanovic T., Vasovic S., Tomasevic Z., Zivaljevic M., Pazin V., Minarik T., Garanova H., Helpianska L., Justo N..
  Treatment patterns, health care utilization, and costs of ovarian cancer in Central and Eastern Europe using a Delphi panel based on a retrospective chart review.
  International Journal of Gynecological Cancer
  2013 : Vol. 23, nr 5, s. 823-832, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  IF:1.949
  MNiSW: 25.000
 78. Bodnar Lubomir.
  Znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych komponentów szlaków WNT/BETA-KATENINA i PI3K/AKT/mTOR oraz wybranych parametrów pato-klinicznych u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego leczonych ewerolimusem: rozprawa habilitacyjna / Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, wspólpr. Zakład Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Warszawa : WIM, 2013
  148 s. : il., tab.; 25 cm – bibliogr. 99 poz., sum.
 79. Synowiec A[gnieszka], Szenajch J[olanta], Bodnar L[ubomir], Wcisło G[abriel], Lubiński J., Szczylik C[ezary].
  Częstość występowania i wpływ mutacji genu BRCA1 na przebieg kliniczny raka.
  Nowotwory
  2012 : T. 62, Supl. 2, s. 159
 80. Milewski L., Dabrowska Z., Bodnar L[ubomir], Synowiec A[gnieszka], Szczylik C[ezary], Malejczyk J..
  Functional -413 A>T polymorphism in HMOX1 gene is associated with the clinical outcome of ovarian cancer patients treated with paclitaxel/platinum analogue.
  Annals of Oncology
  2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s. IX320, Abst. 971PD.
 81. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Charkiewicz R., Korniluk Jan, Rokita M., Smoter Marta, Ciechowicz Marzena, Chyczewski L., Nikliński J., Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary.
  K-Ras gene mutation status as a prognostic and predictive factor in patients with colorectal cancer undergoing irinotecan- or oxaliplatin-based chemotherapy.
  Cancer Biology & Therapy
  2012 : Vol. 13, nr 13, s. 1235-1243, bibliogr. 38 poz., sum.
  IF:3.287
  MNiSW: 30.000
 82. Kade Grzegorz, Lubas Arkadiusz, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary, Wańkowicz Zofia.
  Malignant tumors in patients with end stage renal failure undergoing renal replacement therapy.
  Współczesna Onkologia
  2012 : Vol. 16, nr 5, s. 382-387, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  IF:0.211
  MNiSW: 15.000
 83. Rokita M[arta], Stec R[afał], Bodnar L[ubomir], Charkiewicz R., Korniluk J[an], Smoter M[arta], Cichowicz M[arzenna], Chyczewski L., Nikliński J., Kozłowski W[ojciech], Szczylik C[ezary].
  Nadekspresja EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) wg skali Allreda jako czynnik prognostyczny w raku jelita grubego.
  Nowotwory
  2012 : T. 62, Supl. 2, s. 229-230
 84. Bodnar Lubomir.
  Nefroprotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę.
  W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV.
  Kraków : StatSoft Polska, 2012
  s. 183-195 : il., tab., bibliogr. 16 poz.
 85. Bodnar Lubomir.
  Nowe, eksperymentalne metody leczenia raka endometrium.
  W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2 / pod red. Janiny Markowskiej i Radosława Mądrego.
  Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  s. 137-151 : il., tab., bibliogr.
  MNiSW: 4.000
 86. Szarlej-Wcisło K[atarzyna], Bodnar L[ubomir], Szczylik C[ezary].
  Porównawcza ocena przydatności klinicznej regresji r-CA125 oraz regresji r-M-CSF u chorych na raka jajnika.
  Nowotwory
  2012 : T. 62, Supl. 2, s. 225
 87. Synowiec Agnieszka, Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Postępowanie chirurgiczne w profilaktyce raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2.
  Ginekologia Polska
  2012 : Vol. 83, nr 1, s. 51-56, bibliogr. 59 poz., sum.
  IF:0.786
  MNiSW: 15.000
 88. Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Bodnar L[ubomir], Jerzak M[ałgorzata], Wcisło G[abriel], Cichowicz M[arzenna], Dąbek A[ndrzej], Kozłowski W[ojciech], Szczylik C[ezary], Baranowski W[łodzimierz].
  Predictive and prognostic role of survivin and p53 expression in patients with advanced ovarian cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.
  Annals of Oncology
  2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s.IX323, Abst. 979P.
 89. Bodnar L[ubomir], Stec R[afał], Cichowicz M[arzenna], Cierniak Sz[czepan], Smoter M[arta], Kozłowski W[ojciech], Szczylik C[ezary].
  Role of genetic variants in the PI3K/AKT/mTOR pathway in renal cell carcinoma patients treated with everolimus – a pilot study.
  Annals of Oncology
  2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s. IX268, Abst. 821P.
 90. Stanczak A., Brozyna A., Wisniewska H., Jozwicki W., Bodnar L[ubomir], Lampka-Przybysz M., Wieczorek M..
  WNT-2, but not WNT-1 expression increases during tumorgenesis in breast, prostate, lung cancer and melanoma.
  Annals of Oncology
  2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s. IX544, Abst. 1700.
 91. Milewski Ł[ukasz], Dąbrowska Z., Bodnar L[ubomir], Nasiłowska A[nna], Synowiec A[gnieszka], Szczylik C[ezary].
  Znaczenie funkcjonalnego polimorfizmu genetycznego w regionie promotorowym genu dla oksygenazy hemowej – 1 (HMOX1) jako czynnika predykcyjnego odpowiedzi na leczenie pegylowaną liposomalną doxorubicyną u pacjentek z rakiem jajnika – wstępne wyniki badania pilotażowego.
  Nowotwory
  2012 : T. 62, Supl. 2, s. 160
 92. Stec R[afał], Bodnar L[ubomir], Korniluk J[an], Rokita M[arta], Smoter M[arta], Ciechowicz M[arta], Kozłowski W[ojciech], Nikliński J., Chyczewski L., Szczylik C[ezary], Charkiewicz R..
  Znaczenie mutacji B-RAF – K-RAS jako czynnika prognostycznego i predykcyjnego u chorych raka jelita grubego.
  Nowotwory
  2012 : T.62, Supl.2, s. 229-230
 93. Bodnar L[ubomir], Cichowicz M[arzenna], Stec R[afał], Cierniak Sz[czepan], Kozłowski W[ojciech], Szczylik C[ezary].
  Znaczenie polimorfizmu genu FRAP 1 jako czynnika predykcyjnego i prognostycznego na leczenie ewerolimusem u chorych na raka nerkowokomórkowego – badanie pilotowe.
  Nowotwory
  2012 : T. 62, Supl. 2, s. 214-215
 94. Bodnar Lubomir, Gąsowska-Bodnar Agnieszka.
  Chemioterapia drugiej linii i ratująca w raku jajnika.
  W: Rak jajnika. Patobiologia, diagnostyka i przegląd współczesnych metod leczenia / pod red. Gabriela Wcisło, Cezarego Szczylika.
  Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2011
  s. 247-259 : tab., bibliogr. 23 poz.
  MNiSW: 4.000
 95. Bodnar Lubomir.
  Długotrwała stabilizacja choroby u chorej na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, z obniżoną sprawnością ogólną po operacji neurochirurgicznej, leczonej lapatynibem z kapecytabiną.
  Onkologia w Praktyce Klinicznej
  2011 : T. 7, supl. E, s. E22-E24, bibliogr. 10 poz.
 96. Bodnar Lubomir, Stec Rafał, Smoter Marta.
  Kontrola działań niepożądanych podczas terapii everolimusem – doświadczenia własne ośrodka.
  OncoReview
  2011 : T. 1, nr 2, s. 96-101, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
 97. Stec Rafał, Mączewski M., Smoter Marta, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  M-TOR inhibitors in the treatment of advanced renal cell carcinoma.
  Współczesna Onkologia
  2011 : Vol. 15, nr 6, s. 1-7, bibliogr. 35 poz., sum.
  IF:0.107
  MNiSW: 15.000
 98. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Smoter Marta, Mączewski M., Szczylik Cezary.
  Metastatic colorectal cancer in the elderly: an overview of the systemic treatment modalities (Review).
  Oncology Letters
  2011 : Vol. 2, nr 1, s. 3-11, bibliogr. 26 poz., sum.
  IF:0.108
  MNiSW: 4.000
 99. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Smoter Marta, Mączewski M., Szczylik Cezary.
  Optimal chemotherapy treatment for patients with advanced colorectal cancer.
  Współczesna Onkologia
  2011 : Vol. 15, nr 1, s. 31-39, bibliogr.31 poz., sum.
  0.107
  MNiSW: 15.000
 100. Stanczak A., Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Olszewski W., Cichowicz Marzenna, Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary, Pietrucha T., Wieczorek M., Lamparska-Przybysz M..
  Prognostic significance of Wnt-1, beta-catenin and E-cadherin expression in advanced colorectal carcinoma.
  Pathology & Oncology Research
  2011 : Vol. 17, nr 4, s. 955-963, bibliogr. 52 poz., sum.
  IF:1.366
  MNiSW: 20.000
 101. Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Bodnar L[ubomir], Synowiec A[gnieszka], Jerzak M[ałgorzata], Wcisło G[abriel], Smoter M[arta], Szczylik C[ezary], Baranowski W[łodzimierz].
  Serum TRAIL levels in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy. A pilot study.
  European Journal of Gynaecological Oncology
  2011 : Vol. 32, nr 6, s. 642-645, bibliogr. 19 poz., sum.
  IF:0.474
  MNiSW: 15.000
 102. Bodnar Lubomir, Górnaś Maria, Szczylik Cezary.
  Sorafenib as a third line therapy in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer: a phase II study.
  Gynecologic Oncology
  2011 : Vol. 123, nr 1, s. 33-36, bibliogr. 28 poz., sum.
  IF:3.888
  MNiSW: 35.000
 103. Bodnar L[ubomir], Górnaś M[aria], Szczylik C[ezary].
  Sorafenib as a third-line therapy in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer : a phase II study.
  W: 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO),Milan, Italy, 11-14 September 2011
  [b.m.], 2011
  s. [b.s.] : P44.
 104. Bodnar Lubomir.
  Sunitynib i ewerolimus w leczeniu pacjentki z jasnokomórkowym rakiem nerki.
  Onkologia w Praktyce Klinicznej
  2011 : T. 7, supl. C, s. C7-C8
 105. Smoter M[arta], Bodnar L[ubomir], Grala B[artłomiej], Stec R[afał], Szczylik C[ezary].
  Tau protein as prognostic and predictive marker in epithelial ovarian cancer patients treated with paclitaxel/platinum first line chemotherapy.
  W: 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO),Milan, Italy, 11-14 September 2011
  [b.m.], 2011
  s. [b.s] : P222.
 106. Bodnar Lubomir.
  Terapia chorej na raka jasnokomórkowego nerki lekami ukierunkowanymi molekularnie.
  Onkologia w Praktyce Klinicznej
  2011 : T. 7, supl. C, s. C5-C6
 107. Smoter Marta, Bodnar Lubomir, Duchnowska Renata, Stec Rafał, Grala Bartłomiej, Szczylik Cezary.
  The role of Tau protein in resistance to paclitaxel.
  Cancer Chemotherapy and Pharmacology
  2011 : Vol. 68, nr 3, s. 553-557, bibliogr. 31 poz., sum.
  IF:2.833
  MNiSW: 30.000
 108. Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Bodnar Lubomir.
  Toksyczność ostra i powikłania późne chemioterapii w raku jajnika.
  W: Rak jajnika. Patobiologia, diagnostyka i przegląd współczesnych metod leczenia / pod red. Gabriela Wcisło, Cezarego Szczylika.
  Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2011
  s. 267-284 : tab., bibliogr. 37 poz.
  MNiSW: 4.000
 109. Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Bodnar L[ubomir], Grala B[artłomiej], Cichowicz M[arzenna], Jerzak M[ałgorzata], Kozłowski W[ojciech], Szczylik C[ezary], Baranowski W[łodzimierz].
  Trail receptors as predictive and prognostic factors for neoadjuvant chemotherapy in patients with ovarian cancer : a pilot study.
  W: 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Milan, Italy, 11-14 September 2011
  [b.m.], 2011
  s. [b.s.] : P90.
 110. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Smoter Marta, Szczylik Cezary.
  Bevacizumab plus irinotekan w leczeniu nawrotowych glejaków mózgu.
  Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  2010 : Vol. 14, nr 4, s. 253-258, bibliogr. 22 poz., sum.
  IF:0.104
  MNiSW: 13.000
 111. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel B., Smoter Marta, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Stec Rafał, Synowiec Agnieszka, Szczylik Cezary.
  Cystatin C as a parameter of glomerular filtration rate in patients with ovarian cancer.
  Kidney and Blood Pressure Research
  2010 : Vol. 33, nr 5, s. 360-367, bibliogr. 28 poz., sum.
  IF:1.500
  MNiSW: 27.000
 112. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Feasibility and efficacy of capecitabine and FOLFIRI in patients aged 65 years and older with advanced colorectal cancer: a retrospective analysis.
  Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
  2010 : Vol. 136, nr 2, s. 283-292, bibliogr. [24] poz., sum.
  2.485
  MNiSW: 27.000
 113. Bodnar Lubomir.
  Nefrotoksyczne działanie leków przeciwnowotworowych.
  W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia / pod red. Cezarego Szczylika i Gabriela Wcisło
  Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  s. 131-146 : tab., bibliogr. 23 poz.
  MNiSW: 3.000
 114. Synowiec Agnieszka, Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Cieślak Agata, Sielużycka Joanna, Szczylik Cezary.
  Status genu BRCA1 a zachorowanie na dziedziczną postać raka jajnika.
  Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  2010 : Vol. 14, nr 2, s. 72-78, bibliogr. 67 poz., sum.
  IF:0.104
  MNiSW: 13.000
 115. Stec Rafał, Grala Bartłomiej, Mączyński M., Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Chromophobe renal cell cancer – review of the literature and potential methods of treating metastatic disease.
  Journal of Experimental and Clinical Cancer Research
  2009 : Vol. 28, nr 1, s. 1-6, bibliogr. 39 poz., sum.
  IF:1.274
  MNiSW: 13.000
 116. Stec Rafał, Grala Bartłomiej, Mączyński M., Bodnar Lubomir, Zegadło Arkadiusz, Szczylik Cezary.
  Combination of monoclonal antibody (Bevacizumab) and chemotherapy (FOLFIRI) in palliative treatment of metastatic adenocarcinoma of the small bowel (SBC): case report and review of the literature.
  Archives of Medical Science
  2009 : Vol. 5, nr 4, s. 647-651, bibliogr. 14 poz., sum.
  IF:1.012
  MNiSW: 9.000
 117. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Kapecytabina w chemioterapii paliatywnej raka jelita grubego – skuteczność i toksyczność.
  Współczesna Onkologia
  2009 : Vol. 13, nr 4, s. 167-176, bibliogr. 21 poz., sum.
  IF:0.062
  MNiSW: 9.000
 118. Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Szczylik Cezary.
  Możliwości leczenia uzupełniającego w raku okrężnicy.
  Współczesna Onkologia
  2009 : Vol. 13, nr 2, s. 53-60, bibliogr. 24 poz., sum.
  IF:0.062
  MNiSW: 9.000
 119. Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Bodnar L[ubomir], Synowiec A[gnieszka], Jerzak M[ałgorzata] M., Wcisło G[abriel], Szczylik C[ezary], Baranowski W[łodzimierz].
  Ocena zmiany stężenia TRAIL u chorych na raka jajnika lub pierwotnego raka otrzewnej leczonych chemioterapią neoadjuwantową. Badanie pilotowe.
  Ginekologia Polska
  2009 : Vol. 80, Supl. 1, s. 115
 120. Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Bodnar L[ubomir], Jerzak M[ałgorzata], Wcisło G[abriel], Chrobak A., Szczylik C[ezary], Baranowski W[łodzimierz].
  Plasma annexim V concentration before and after three cycles of neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced epithelial ovarian cancer.
  W: 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009 : Final Programme
  s. [1254]
 121. Stanczak A., Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Olszewski W., Cichowicz M[arzenna], Kozłowski Wojciech, Szczylik Cezary, Lamparska-Przybysz M., Wieczorek M..
  Prognostic role of Wnt/beta-catenin pathway in colorectal carcinoma.
  W: AACR-NCI-EORTC International Conference Molecular Targets and Cancer Therapeutics, November 15-19, 2009, Boston : Program and Proceedings
  Boston, 2009
  s. 176
 122. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Nasiłowska Anna, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Smoter Marta, Szczylik Cezary.
  Salvage therapy with topotecan in heavily pretreated ovarian cancer patients.
  Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
  2009 : Vol. 135, nr 6, s. 815-821, bibliogr. 23 poz., sum.
  IF:2.261
  MNiSW: 27.000
 123. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Górnaś Maria, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Wiśniewski Piotr, Stec Rafał, Baranowski Włodzimierz, Szczylik Cezary.
  Serous peritoneal psammocarcinoma with an aggressive course: a case and review of the literature.
  Ginekologia Polska
  2009 : Vol. 80, nr 8, s. 632-636, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  MNiSW: 9.000
 124. Smoter M[arta], Grala B[artłomiej], Bodnar L[ubomir], Szczylik C[ezary].
  Tau expression as a predictive marker in ovarian cancer patients (pts) treated with platinum/paclitaxel chemotherapy.
  J. Clin. Oncol.
  2009 : Vol. 27, nr 15S, s. [b.s.], [Abst.] 5529.
 125. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Synowiec Agnieszka, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Miedzińska M., Szarlej-Wcisło Katarzyna, Smoter Marta, Szczylik Cezary.
  CA 125 regression during chemotherapy corresponds the ovarian cancer extent but M-CSF not.
  W: 1st Ovarian Cancer Action International Conference, March 7-8, 2008, London, United Kingdom
  London, 2008
  s. 104
 126. Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel B., Jerzak Małgorzata M., Szczylik Cezary, Baranowski Włodzimierz.
  CA125 regression after two cycles of neoadjuvant chemiotherapy as prognostic factor in patients with advanced ovarian cancer and primary peritoneal serous cancer who underwent interval surgical cytoreduction.
  W: 1st Ovarian Cancer Action International Conference, March 7-8, 2008, London, United Kingdom
  London, 2008
  s. 103
 127. Bodnar L[ubomir], Wcisło G[abriel], Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Synowiec A[gnieszka], Nasiłowska A., Charytoniuk M., Szczylik C[ezary].
  Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek u kobiet chorych na raka jajnika.
  W: Międzynarodowy Kongres „Rak jajnika” , Kraków, 18-21.06.2008
  Kraków, 2008
  s. 42-43 : wersja CD-ROM.
 128. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel B., Żelichowski Grzegorz, Rączka Alicja, Wańkowicz Zofia, Szczylik Cezary.
  Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek u kobiet chorych na raka jajnika.
  Polski Merkuriusz Lekarski
  2008 : T. 24, nr 142, s. 307-311, bibliogr. 29 poz., sum.
  MNiSW: 6.000
 129. Wcisło G[abriel], Bodnar L[ubomir], Szarlej-Wcisło K[atarzyna], Szczylik C[ezary].
  Early results of imanitib as the active agent in control of aggressive fibromatosis an attempt of metaanalysis.
  W: EHRLICH II – 2nd World Conference on Magic Bullets,, Numberg, October 3-5, 2008 : Program: Oral Presentations
  Numberg, 2008
  s. A-352
 130. Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel B., Jerzak Małgorzata M., Szczylik Cezary, Baranowski Włodzimierz.
  Regresja markera CA 125 po dwóch kursach neoadjuwantowej chemioterapii jako czynnik prognostyczny u chorych na raka jajnika i pierwotnego surowiczego raka otrzewnej poddawanych interwałowej operacji cytoredukcyjnej.
  Ginekologia Polska
  2008 : T. 79, nr 2, s. 108-114, bibliogr. 16 poz., sum.
  MNiSW: 10.000
 131. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Synowiec Agnieszka, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Szczylik Cezary.
  Renal protection with magnesium subcarbonate and magnesium sulphate in patients with epithelial ovarian cancer after cisplatin and paclitaxel chemotherapy: A randomised phase II study.
  European Journal of Cancer
  2008 : Vol. 44, nr 17, s. 2608-2614, bibliogr. 29 poz., sum.
  IF:4.475
  MNiSW: 32.000
 132. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Nasilowska A., Szarlej-Wcisło Katarzyna, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Miedzińska M., Szczylik Cezary.
  Salvage therapy with topotecan in heavily pretreated ovarian cancer patients.
  W: 1st Ovarian Cancer Action International Conference, March 7-8, 2008, London, United Kingdom
  London, 2008
  : 137.
 133. Bodnar L[ubomir], Wcisło G[abriel], Synowiec A[gnieszka], Cieślak A[gata], Szczylik C[ezary].
  A protective role of magnesium salt supplementation against anaemia induced by paclitaxel and cisplatin in ovarian cancer (OC) patients.
  EJC Supplements
  2007 : 5, 4 : The European Cancer Conference, Barcelona 23-27 September 2007: Abstract Book, 321
 134. Wcisło G[abriel], Bodnar L[ubomir], Szarlej-Wcisło K[atarzyna], Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Szczylik C[ezary].
  Cystatin C, an additional marker of ovarian cancer extent: A pilot study.
  W: 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings, 43rd Annual Meeting June 1-5, 2007, Chicago.
 135. Bodnar Lubomir.
  Nefroptotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę. Praca doktorska / Lubomir Bodnar, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Warszawa, 2007
  109 [4] k. : il., tab.; 30 cm – bibliogr. 115 poz., streszcz., sum.
 136. Miedzińska M., Bodnar Lubomir, Bobkiewicz P., Bidziński M..
  Primary peritoneal serous carcinoma – diagnosis, management and prognosis.
  Ginekologia Onkologiczna
  2007 : T. 5, nr 1, s. 15-21, bibliogr. 25 poz., rez.
  MNiSW: 6.000
 137. Bodnar L[ubomir], Miedzińska M., Charytoniuk M., Wcisło G[abriel] B., Bidziński M., Szczylik C[ezary].
  Salvage therapy with gemcitabine in heavily pretreated ovarian cancer patients (HPOCP).
  W: 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlin 2007: Abstracts [CD]
  [Berlin, 2007]
  [1]
 138. Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Nurzyński Paweł, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Obrocka Beata, Szczylik Cezary.
  Epidemiologia raka jelita grubego.
  Współczesna Onkologia
  2006 : T. 10, nr 3, s. 136, bibliogr. 3 poz.
 139. Usowski J[acek], Kantor I[reneusz], Rapiejko P[iotr], Bodnar L[ubomir], Zielnik-Jurkiewicz B., Emeryk A., Jurkiewicz D[ariusz].
  Hearing impairment and balance disorders in patients with anti-cancer chemotherapy.
  Polish Journal of Environmental Studies
  2006 : Vol. 15, nr 2A, s. 870-873, tab., bibliogr., sum.
  0.353
  MNiSW: 10.000
 140. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Gąsowska-Bodnar Agnieszka, Szczylik Cezary.
  Hormonoterapia zastępcza a ryzyko zachorowania na raka jajnika.
  Współczesna Onkologia
  2006 : T. 10, nr 1, s. 28-33, bibliogr. 41 poz., sum.
  MNiSW: 4.000
 141. Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Nurzyński Paweł, Stec Rafał, Bodnar Lubomir, Obrocka Beata, Szczylik Cezary.
  Leczenie uzupełniające raka jelita grubego.
  Współczesna Onkologia
  2006 : T. 10, nr 3, s. 139-140, bibliogr. 14 poz.
  MNiSW: 4.000
 142. Wcisło G[abriel], Tomczykiewicz K[azimierz], Bodnar L[ubomir], Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Szarlej-Wcisło K[atarzyna], Baranowski W[łodzimierz], Szczylik C[ezary].
  Magnesium supplementation and peripheral neurotoxicity assessed by electrophysiology after cisplatin and paclitaxel therapy for epithelial ovarian cancer (EOC).
  International Journal of Gynecological Cancer
  2006 : Vol. 16, suppl. 3, s. 704
 143. Wcisło Gabriel, Oborska Sylwia, Bodnar Lubomir, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Szczylik Cezary.
  Nowe możliwości leczenia kwasem zoledronowym przerzutów do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego, na tle zdobyczy badań mamograficznych.
  Współczesna Onkologia
  2006 : T. 10, nr 1, s. 34-43, bibliogr. 68 poz., sum.
  MNiSW: 4.000
 144. Wcisło Gabriel, Szenajch Jolanta, Bodnar Lubomir, Synowiec Agnieszka, Szarlej-Wcisło Katarzyna, Cieślak Agata, Korniluk Jan.
  Rak jelita grubego w świetle współczenych badań molekularnych.
  Współczesna Onkologia
  2006 : T. 10, nr 3, s. 103-110, bibliogr. 58 poz., sum.
  MNiSW: 4.000
 145. Bodnar L[ubomir], Wcisło G[abriel], Gąsowska-Bodnar A[gnieszka], Górnasiowa M[aria], Szenajch J[olanta], Korniluk J[an], Obrocka B[eata], Baranowski W[łodzimierz], Szczylik C[ezary].
  Regresja markera CA 125 po dwóch kursach neoadjuwantowej chemioterapii u pacjentek z zaawanasowanym rakiem jajnika (AOC) jest czynnikiem predykcyjnym dla odroczonej operacji cytoredukcyjnej.
  Ginekologia Polska
  2006 : T. 77, Supl. 1, s. 125-126
 146. Tomczykiewicz K[azimierz], Bodnar L[ubomir], Wcisło G[abriel] B., Stępień A[dam], Szczylik C[ezary].
  Rola magnezu w zapobieganiu neuropatii u chorych z rakiem jajnika leczonych paklitakselem i cisplatyną.
  Neurologia i Neurochirurgia Polska
  2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 225-S 226
 147. Wcisło G[abriel], Bodnar L[ubomir], Nasilowska A., Szarlej-Wcisło K[atarzyna], Szczylik C[ezary].
  Topotecan therapy as salvage in heavily pretreated ovarian cancer patients (hpocp).
  Journal of Clinical Oncology
  2006 : Vol. 24, Suppl. 18S, Abstract No 15057
 148. Synowiec Agnieszka, Cieślak A[gata], Górnasiowa M[aria], Bodnar L., Wiśniewski P[iotr], Byrski T., Lubiński J., Szczylik C[ezary].
  Mutacje w genie BARCA u kobiet z rakiem piersi i/lub jajnika operowanych w WIM w Warszawie wykryte metodami : ASA PCR oraz RFLD.
  W: Mikromacierze DNA w biologii i medycynie, Gliwice, 21-22 stycznia 2005
  Gliwice, 2005
  s. 53
 149. Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir, Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Szczylik Cezary.
  The macrophage colony- stimulating factor or colony – stimulating factor-1 (M-CSF or CSF-1) in biology, diagnosis, prognosis, and therapy for ovarian cancer.
  W: Treatment of ovarian cancer. Vol. 13 / editor A.P. Bardos. New Yor : Nova Science Publishers, Inc., 2005
  s. 43-70 : il., 3 tab., bibliogr. 112 poz.
  MNiSW: 12.000
 150. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Szczylik Cezary.
  Docetaksel i paklitaksel: porównanie ich budowy, farmakologii oraz machanizmów oporności.
  Współczesna Onkologia
  2004 : T. 8, nr 9, s. 435-446, bibliogr. 85 poz., sum.
  MNiSW: 4.000
 151. Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Wcisło Gabriel, Bodnar Lubomir.
  Modulacje oporności wielolekowej u chorych na raka jajnika.
  Współczesna Onkologia
  2004 : T. 8, nr 9, s. 457-465, bibliogr. 50 poz., sum.
  MNiSW: 4.000
 152. Bodnar Lubomir.
  Nowe odkrycia w biologii, diagnostyce oraz leczeniu raka jajnika. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sesja Ginekologii Onkologicznej – sprawozdanie.
  Współcz. Onkol.
  2004 : 8, 8, 403-406, bibliogr. 4 poz.
 153. Wcisło G[abriel] B., Bodnar L[ubomir], Miedzińska-Maciejewska M[agdalena], Szczylik C[ezary].
  Salvage therapy with topotecan (topo) of heavity pretreated ovarian cancer patients (hpocp).
  Jornal Clinal Oncology
  2004 : Vol. 22, nr 14 Suppl., s. 484s, Meeting Abstract: 5142.
 154. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Szczylik Cezary, Miedzińska-Maciejewska Magdalena.
  Leczenie nefroprotekcyjne w trakcie chemioterapii analogami platyny u chorych nowotworowych.
  Współczesna Onkologia
  2003 : T. 7, nr 9, s. 702-709, bibliogr. 59 poz., sum.
  MNiSW: 2.000
 155. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Szczylik Cezary, Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Korniluk Jan.
  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa topotekanu w leczeniu chorych na nabłonkowego raka jajnika, uprzednio przeleczonych.
  Współczesna Onkologia
  2003 : T. 7, nr 7, s. 497-503, bibliogr. 29 poz., sum.
  MNiSW: 2.000
 156. Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel, Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Szczylik Cezary.
  Zastosowanie czynnika pobudzającego kolonie makrofagów (M-CSF) w prognozowaniu, diagnostyce i leczeniu nabłonkowego raka jajnika.
  Współczesna Onkologia
  2003 : T. 7, nr 6, s. 412-419, bibliogr. 48 poz., sum.
  MNiSW: 2.000
 157. Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Bodnar Lubomir, Wcisło Gabriel.
  Zastosowanie topotekanu w leczeniu chorych na raka janika.
  Współczesna Onkologia
  2003 : T. 7, nr 6, s. 420-427, bibliogr. 34 poz., sum.
  MNiSW: 2.000

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter