Przejdź do treści strony

LESZEK FRĄCKOWIAK

Publikacje dr n. med. Leszka Frąckowiaka


 • Wewnątrzszyjkowa postać raka szyjki macicy u 46-letniej wielorodki; Problemy Lekarskie 1986, XXV,2-3, 125-127
 • Adenocarcinoma colli uteri u 36-letniej nieródki; Problemy Lekarskie 1987, XXVI, 1, 53-54
 • Rakowiak jajnika u pacjentki z mięsakiem podścieliska trzonu macicy; Problemy Lekarskie 1986, XXVII, 2, 315-317
 • Przebieg porodu i wczesnego połogu u kobiety z koproporfirią dziedziczną; Ginekologia Polska, 1987, 58, 8, 560-562
 • Obserwacje zmian w obrazie cyto- i bakterioskopowym treści pochwowej kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną; Problemy Lekarskie 1988, XXVII, 4, 639-648
 • Numeryczny system oceny obrazu drobnowidowego treści pochwowej, XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Poznań 1989, 163
 • Łagodne schorzenia sutka jako problem endokrynologiczny; Problemy Lekarskie 1996, XXXV, 277-285
 • Histeroskopia w praktyce ginekologicznej; Problemy Lekarskie 1996, XXXV, 297-299
 • Wyniki badań histeroskopowych w materiale własnym; Rocznik Medyczny 1996, Tom IV, 61-64
 • Przydatność histeroskopii w praktyce ginekologicznej Szpitala MSWiA w Olsztynie, Rocznik Medyczny, Olsztyn 1998, Tom VI
 • Analiza wyników badań histeroskopowych w materiale Oddziału Ginekologicznego Szpitala MSWiA w Olsztynie; Rocznik Medyczny, Olsztyn 1999, Tom VII, 91-94
 • Histeroskopia w materiale własnym; Rocznik Medyczny, Olsztyn 2000, Tom VIII,
 • Laparoskopia w praktyce ginekologicznej; Rocznik Medyczny, Olsztyn 2000, Tom VIII
 • Wyniki leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet metod??�? TVT; ; Rocznik Medyczny, Olsztyn 2001, Tom IX
 • Termoablacja endometrium – doniesienie wstępne; ; Rocznik Medyczny, Olsztyn 2001, Tom IX
 • Pallative surgery treatment in colon cancer, J. Snarska, K. Iwanowicz, M. Biernacki, L. Frąckowiak, R.H. Hady (PL-Olsztyn)
 • XI ZJAZD NAUKOWO – SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR 14 – 15 LISTOPADA 2008 r.
  Wykład: Operacyjne leczenie nietrzymania moczu metodę TOT – Frąckowiak Leszek, Bestecka Maria
 • XI ZJAZD NAUKOWO – SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR 14 – 15 LISTOPADA 2008 r.
  Wykład: Epidemiologia raka szyjki macicy w województwie warmińsko – mazurskim w latach 1999 – 2005 – Frąckowiak Leszek, Chełchowski Janusz, Ostrzycka Beata
 • XI ZJAZD NAUKOWO – SZKOLENIOWY LEKARZY WARMII I MAZUR 14 – 15 LISTOPADA 2008 r.
  Wykład: Występowanie raka piersi w województwie warmińsko – mazurskim w latach 1999 – 2005
 • Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu u kobiet,
  , Rocznik Medyczny, 2007, t. XIV, v. 1
 • L.Frąckowiak, Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu u kobiet. Rocznik Medyczny 2007,t.XIV v.1, 25-28
 • J.Snarska, K.Iwanowicz, M.Biernacki, L . Frąckowiak. Pallitive surgical treatment in colon cancer. Dec 3-6,2008,Colorectal congress, ST.Gallen, Switzerland.
 • L.Frackowiak, M. Bestecka. Operacyjne leczenie nietrzymania moczu metodę TOT. XI Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur, Olsztyn 2008
 • L.Frackowiak, J. Chełchowski, B. Ostrzycka. Epidemiologia raka szyjki macicy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1999-2005, XI Zjazd naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur, Olsztyn 2008
 • L.Frąckowiak, J.Chełchowski, B.Ostrzycka. Występowanie raka piersi w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1999-2005, XI Zjazd Naukowo-szkoleniowy Lekarzy Warmii i Mazur, Olsztyn, 2008
 • L. Frąckowiak, J. Chełchowski,W Szemplińska, Nowe profile medyczne na przykładzie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie, Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Ryn 2008
 • J.Chełchowski, L. Frąckowiak, W. Szemplińska. Onkologia na Warmii i Mazurach – potrzeby zdrowotne, a rzeczywisty poziom ich zabezpieczenia. Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Ryn 2008.
 • Snarska J., Iwanowicz K., Suszkiewicz R., Biedziuk B., Frąckowiak L., Kamiński F., Puchalski Z.,Analysis of intenstinal obstruction reasons Polish Journal of Surgery 2009, Suplement 1/2009 ( Q -01), 132, Wrocław 2009
 • Frąckowiak L., Hołownia E., Bestecka M., Mickiewicz L., Mikroflora pochwy, a zakażenia ran pooperacyjnych u pacjentek operowanych w Oddziale Ginekologii ZOZ MSWIA w latach 2007 – 2009, XX. Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XVII. Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Ryn 15 – 17 kwietnia 2010
 • Frąckowiak L., Frąckowiak K., Problems in qualifying health services provided by physicians and informed consent to treatment, Pol. Ann. Med. 2010; 17 (1): 149-157
 • Frąckowiak L., Kuciel-Lisiecka G., Bestecka M., Mickiewicz L., Licznerska G., Rak sromu leczony z zastosowaniem metody węzła wartownika – opis przypadku. Vulvar cancer treated with sentinel lymph node method – a case study. Pol. Ann. Med. 2008 15(1):58-65
 • „Localization and quantification of aquaporin 1, 5 and 9 expression in the pig reproductive system during the estrous cycle and pregnancy”, Mariusz T.Skowroński, Leszek Frąckowiak, Agnieszka Skowrońska, 25-th Congress of The Polish Physiological Socieaty, Olsztyn, September 2011;
 • „Localization and quantification of aquaporin 1, 5 and 9 expression in the pig reproductive system during the extrous cycle and pregnancy”, Mariusz T.Skowroński, Leszek Frąckowiak, Agnieszka Skowrońska, VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk- Rzeszów 8-10 września 2011;
 • „Miejsce stomii w leczeniu paliatywnym nowotworów złośliwych narządu rodnego u kobiet”, J.Snarska, R.Suszkiewicz, A.Zalewski, K.Jacyna, L.Frąckowiak, B.Biedziuk, K.Iwanowicz, A.Krzywicki, 65-th congress of the association of polish surgeons abstract book, Łódź, Styczeń 2011;
 • „Lipoleiomyoma of the uterus – a case report”, L.Frąckowiak, D.Shafie, „Polish annals of medicine”, Rocznik Medyczny, Vol.18, Olsztyn 2011, No 1;
 • Expresiion of aquaporin 1 in the pig peri-ovarian vascular complex during the estrous cycle and early pregnancy, Skowroński MT, Frackowiak L, Skowronska A., Reprod Biol. 2011 Nov.;11(3):210-23, IF – 1,5;
 • The expression of aquaporin 1 and 5 in uterine leiomyomata in premenopausal women: a preliminary study. Skowronski MT, Frackowiak L, Skowronska A., Reprod Biol. 2012 Mar;12(1):81-9.; IF – 1,92;
 • Znajomość zasad diagnostyki raka piersi po wdrożeniu programu profilaktyki od 2006 roku (Breast cancer diagnosis following the 2006 prevention program implementation), J.Białkowska, L.Frąckowiak, Kwartalnik Szkice Humanistyczne, tom. XII, nr 3 (vol.29), Olsztyn, 2012,141-47;
 • Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial.
 • Davies C, Pan H, Godwin J, Gray R, Arriagada R, Raina V, Abraham M, Alencar VH, Badran A, Bonfill X, Bradbury J, Clarke M, Collins R, Davis SR, Delmestri A, Forbes JF, Haddad P, Hou MF, Inbar M, Khaled H, Kielanowska J, Kwan WH, Mathew BS, Müller B, Nicolucci A, Peralta O, Pernas F, Petruzelka L, Pienkowski T, Rajan B, Rubach MT, Tort S, Urrútia G, Valentini M, Wang Y, Peto R; for the Adjuvant Tamoxifen: Longer Against Shorter (ATLAS) Collaborative Group.
 • Lancet. 2012 Dec 4. doi:pii: S0140-6736(12)61963-1.
  10.1016/S0140-6736(12)61963-1
 • Patrycja Młotkowska, Agnieszka Skowrońska, Leszek Frąckowiak, Mariusz T.Skowroński, Distribution and changes in amounts of aquaporin 1, 5 and 9 in the pig uterus during the estrous cycle and early pregnancy; in vitro study, Reproductiv Biology, Volume 13, Suplement 1, January 2013, 42-43
 • Leszek Frąckowiak, Konrad Wroński, Zygmunt Kozielec, Giant metastatic overian tumor originating from the colon in 61-year-old female? Case report, Polish Annals of Medicine, Available online 9 July 2013
 • Konrad Wroński | Leszek Frąckowiak, Surgical treatment of thrombosed external hemmorrhoids? Case report and review of literature, Polish Annals of Medicine, Available online 9 July 2013
 • Leszek Frąckowiak | Hanna Frąckowiak, ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF REGIONAL COMMISSION FOR EVALUATION OF MEDICAL EVENTS AFTER A YEAR OF OPERATION, Polish Annals of Medicine, Available online 9 July 2013
 • Kamil Frąckowiak | Leszek Frąckowiak, LIABILITY OF MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION FOR FAILURE TO RENDER ASSISTANCE TO ROAD ACCIDENT VICTIMS IN POLISH CRIMINAL LAW, Polish ANNALS of  Medicine, Available online 9 July 2013

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter