DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH


DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII – WYMIANA AKCELERATORÓW W 2023R.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII -WYMIANA AKCELERATORÓW” w 2023r.
W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 10 000 000,00 ZŁ

Zadanie polega na zapewnieniu właściwego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanego akceleratora.
Cel zadania:

 • Zakup wysokospecjalistycznego akceleratora na potrzeby Zakładu Radioterapii

ZAKUP AMBULANSU Z WYPOSAŻENIEM


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„ZAKUP AMBULANSU Z WYPOSAŻENIEM”

DOFINANSOWANIE: 600 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 650 000,00 ZŁ

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia zakupu ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony w nowoczesne urządzenia m.in. w:

 • system kompresji klatki piersiowej,
 • defibrylator,
 • nosze,
 • deskę ortopedyczną,
 • krzesło transportowe.

Ambulans będzie wykorzystywany do przewozu pacjentów COVID-19.


ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO”

DOFINANSOWANIE: 3 068 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 3 099 350,23 ZŁ

Zakup Tomografu komputerowego CT wraz z wyposażeniem przeznaczony jest do celów planowania radioterapii realizowanej w Zakładzie Radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Zakupiony w ramach inwestycji sprzęt medyczny poprawi jakość i wpłynie na kompleksową i interdyscyplinarną opiekę pacjentów onkologicznych. Tomograf komputerowy jest niezbędny do wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych.

Nowy tomograf


DOSTOSOWANIE WYŁĄCZONYCH Z UŻYTKU POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BRYŁY B NA POTRZEBY KLINIKI RADIOTERAPII


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„DOSTOSOWANIE WYŁĄCZONYCH Z UŻYTKU POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BRYŁY B NA POTRZEBY KLINIKI RADIOTERAPII ”

DOFINANSOWANIE: 850 999,87 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 902 975,38 ZŁ

Celem inwestycji było dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Radioterapii.
Zakres prac objął m.in.:

 • likwidację barier architektonicznych w łazienkach w celu dostosowania dla osób niepełno-sprawnych,
 • utworzenie izolatki,
 • utworzenie pomieszczeń pomocniczych.

Inwestycją objęte zostały prace budowlane, instalacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia.


UTWORZENIE IZOLATORIÓW I SAL INTENSYWNEGO NADZORU W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I KLINICE ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„UTWORZENIE IZOLATORIÓW I SAL INTENSYWNEGO NADZORU W KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I KLINICE ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII”
DOFINANSOWANIE: 1 596 263,66 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 667 479,25 ZŁ

Inwestycja objęła przebudowę części istniejących oddziałów: Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii i Immunoonkologii. W wyniku przebudowy powstały na poszczególnych oddziałach nowoczesne sale intensywnego nadzoru umożliwiające leczenie pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Utworzone izolatoria zapewnią możliwość izolowania pacjentów w stanie zakażenia oraz w okresie pandemii, zapewniając maksimum bezpieczeństwa po-zostałym pacjentom oddziału oraz personelowi.


UTWORZENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„UTWORZENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ ”
DOFINANSOWANIE: 2 555 989,83 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 649 932,15 ZŁ

Celem inwestycji było utworzenie Pracowni Endoskopowej w nowej lokalizacji w budynku „G” SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.
Inwestycja umożliwiła:

 • rozdzielenie pomieszczeń do diagnostyki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • stworzenie stanowiska myjni endoskopów,
 • wydzielenie pokoju wypoczynkowego dla pacjentów po wykonanych badaniach.

UTWORZENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ


S amodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„UTWORZENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ”

DOFINANSOWANIE: 1 560 907,01 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 561 079,95 ZŁ

Celem inwestycji jest zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do Pracowni Endoskopowej, mające na celu poprawę dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych.

Inwestycja ma na celu:

 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w Polsce w dostępie do wysokiej jakości świadczonych usług,
 • zwiększenie efektywności badań endoskopowych,
 • wzrost jakości świadczonych usług,
 • skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia,
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu.

W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt medyczny m.in.: kolonoskop, duodenoskop, monitory medyczne, kardiomonitory, stanowisko do znieczulenia, stół przezierny dla promieniowania X, wózek anestezjologiczny, wózki transportowe.


ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

” ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ” W RAMACH PRZYZNANEJ W 2021R. DOTACJI CELOWEJ SKARBU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 3 423 200,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 3 457 951,49 ZŁ

Realizacja zadania związana jest z doposażeniem szpitala w specjalistyczny sprzęt, niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zakup nowoczesnego sprzętu, dzięki zaawansowaniu technologicznemu, zwiększy szybkość i precyzję wykonywanych.
Zakupiony sprzęt umożliwi objęcie szybką diagnostyką i leczeniem pacjentów, którzy po okresie obniżonej aktywności spowodowanej pandemią zgłaszają się do szpitala w zaawansowanych stadiach chorób. Szybka diagnostyka umożliwi natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego leczenia.
W ramach dotacji zakupiono: aparat USG, glowica convex – 2szt i liniowa- 2szt., defibrylator ze stymulacją oraz możliwością teletransmisji, kardiomonitor do aparatu do znieczuleń, kardiomonitor (8szt.) do intensywnej terapii z wyposażeniem ze stacją do monitorowania, kardiomonitor do intensywnej terapii z wyposażeniem-5szt., laser o mocy 30-60W, monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych-2szt., lampa bezcieniowa (sala zielona)- kopuła czaszy lampy operacyjnej, stacja negatoskopu cyfrowego-4szt., myjnia ultradźwiękowa, suszarka do narzędzi, zgrzewarka rolkowa z drukarka i wyświetlaczem LCD-2szt., chłodziarka do przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych-2szt., łóżko specjalistyczne z pilotem i wagą – 3szt., łóżko z wagą i materacem do intensywnej terapii, histeroskop diagnostyczno-zabiegowy, aparat EMG, aparat EEG, aparat do neuromonitoringu, urządzenie do ogrzewania krwi i płynów, urządzenie do ogrzewania pacjenta- 2szt., tor wizyjny laparoskopowy z możliwością użycia zieleni indocjaninowej, tor wizyjny artroskopowy, manipulator typu Holter.


UTWORZENIE ZAKŁADU PATOLOGII


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„UTWORZENIE ZAKŁADU PATOLOGII”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 1 651 956,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 714 306,60 ZŁ
Dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2021 wynosiło 1 442 856,00 zł, a w roku 2022 wynosiło 209 100,00 zł.

Celem inwestycji jest utworzenie Zakładu Patologii poprzez modernizację pomieszczeń oraz wyposażenie zakładu w nowoczesnych sprzęt laboratoryjny. W ramach prac planuje się rozbudowę posiadanego ciągu technologicznego obróbki materiału dzięki, któremu będzie wykonywać się więcej i lepszej jakości preparaty.
Bezpośrednim celem inwestycji jest poprawa oraz wzrost efektywności badań w zakresie chorób nowotworowych. Inwestycja ma na celu w szczególności:

 • zwiększenie efektywności rozpoznania chorób nowotworowych,
 • wzrost jakości świadczonych usług,
 • skrócenie czasu na diagnostykę,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu,
 • spełnienie aktualnych wymagań standardów laboratoryjnych.

DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 1 871 134,15 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 836 097,07 ZŁ
Dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2021 wynosiło 1 371 134,94 zł, a w roku 2022 wynosiło 499 999,21 zł.

Celem projektu jest dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracowników oraz mienia szpitala.
Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin. Budynki, w których będą przebywać pacjenci będą dostosowane do aktualnych wymagań przeciwpożarowych. Obiekty zostaną wyposażone w infrastrukturę poprawiającą bezpieczną ewakuację ludzi podczas pożaru zwłaszcza osób z ograniczoną zdolnością ruchową.

Planowany zakres prac do wykonania:

 • wydzielenie stref przeciwpożarowych w budynkach szpitala,
 • rozbudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • rozbudowa instalacji alarmowej ppoż,
 • zwiększenie ilości hydrantów,
 • zastosowanie przeciwpożarowych włączników prądu w budynkach szpitala,
 • wyposażenie klatek schodowych w systemy oddymiania.

ZAKUP SPRZĘTU I OPROGARMOWANIA INFORMATYCZNEGO


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„ZAKUP SPRZĘTU I OPROGARMOWANIA INFORMATYCZNEGO”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 205 993,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 065 180,00 ZŁ

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w procesie komunikacji między pacjentami, placówką opieki zdrowotnej oraz personelem medycznym.
W ramach projektu przeprowadzono rozbudowę i modernizację serwera teleinformatycznego oraz wdrożono oprogramowanie umożliwiające zaawansowane zarządzanie połączeniami audio, wideo oraz IP. Inwestycja umożliwiła uruchomienie w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, 3 e-usług: audiotransferu, videowymiany i teledokumentacji.


DOSOTSOWANIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO POTRZEB NOWEGO APARATU MRI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„DOSTOSOWANIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO POTRZEB NOWEGO APARATU MRI”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 505 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 510 296,63 ZŁ

Zadaniem objęte są prace budowlano – instalacyjne dostosowujące pomieszczenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego dla zapewnienia prawidłowej pracy nowego aparatu RMI oraz prac dostosowawczych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę łazienki dla pacjentów, wymianę oświetlenia, prace malarskie, prace budowlane w zakresie drogi transportu aparatu MRI, instalację teletechniczną, dostosowanie instalacji elektrycznej, dostosowanie układu chłodzenia aparatu MRI, dostosowanie ekranu chroniącego przed polem elektrostatycznym oraz przebudowę instalacji wyrzutu helu.


ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO –
W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 360 925,20 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 360 925,20 ZŁ

Celem programu jest poprawa jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego
W ramach zdania zakupione zostały cystoskopy giętkie.


DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW” –
W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 2 000 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 029 866,32 ZŁ

Zadanie polega na dostosowaniu polskich ośrodków hematoonkologicznych leczących osoby dorosłe do standardów międzynarodowych European Leukemia Net oraz uzupełnieniu niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.
Cele Programu:

 • Unowocześnienie aparatury oraz pracowni diagnostycznych
 • Unowocześnienie warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje:

„ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ” W RAMACH PRZYZNANEJ W 2022R. DOTACJI CELOWEJ SKARBU PAŃSTWA


DOFINANSOWANIE: 1 000 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 036 043,64 ZŁ

Realizacja zadania związana jest z doposażeniem szpitala w specjalistyczny sprzęt, niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zakup nowoczesnego sprzętu, dzięki zaawansowaniu technologicznemu, zwiększy szybkość i precyzję wykonywanych.
Zakupiony sprzęt umożliwi objęcie szybką diagnostyką i leczeniem pacjentów, którzy po okresie obniżonej aktywności spowodowanej pandemią zgłaszają się do szpitala w zaawansowanych stadiach chorób. Szybka diagnostyka umożliwi natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego leczenia.
W ramach dotacji zakupiono: defibrylator ze stymulacją, defibrylator ze stymulacją oraz możliwością teletransmisji, kardiomonitory, centralę do kardiomonitorów, łóżko wielofunkcyjne, stół operacyjny, aparat do terapii nerkozastępczej, diatermię z przystawką argonową, zestaw unieruchomień dla pacjenta do akceleratora, ambulatoryjny zestaw do pomiaru ph/ph z impedancją, kamerę endoskopową ze źródłem światła i systemem archiwizacji badań, stół zabiegowy, optykę do procedur endoskopowych, elektroresektoskop monopolarny, elektroresektoskop bipolarny.


ZAKUP REZONANSU MAGNETYCZNEGO ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W 2022 R. Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje:

„ZAKUP REZONANSU MAGNETYCZNEGO” ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W 2022 R. Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19


DOFINANSOWANIE: 5 000 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 5 024 818,81 ZŁ

Zadanie dotyczy zakupu rezonansu magnetycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Rezonans magnetyczny jest niezbędnym sprzętem diagnostycznym w leczeniu chorych onkologicznie. Wykorzystywany jest do diagnozowania pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów kwalifikowanych w ramach AOS do szybkiej ścieżki onkologicznej. Zakup nowoczesnej aparatury umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług o badania MR całego ciała i biopsje fuzyjne z zastosowaniem obrazów badań MR. W związku z procesem standaryzacji diagnostyki obrazowej w onkologii, badania MR wysokiej jakości są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania projektów Breast Cancer Unit oraz Colorectal Cancer Unit.


DOSTOSOWANIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI DO ZWIĘKSZONYCH POTRZEB Z ZAKRESU DEKONTAMINACJI – W ZWIĄZKU Z COVID-19


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„DOSTOSOWANIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI DO ZWIĘKSZONYCH POTRZEB Z ZAKRESU DEKONTAMINACJI – W ZWIĄZKU Z COVID-19”

ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W 2022R.
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19


DOFINANSOWANIE: 1 059 175,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 212 755,00 ZŁ

Zadanie związane z dostosowaniem strefy skażonej Centralnej Sterylizatorni do umożliwienia dekontaminacji zwiększonej ilości sprzętu medycznego w celu zapewnienia niezbędnej opieki nad pacjentem w związku z COVID- 19. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac budowlano-instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania i podłączenia sprzętu do dekontaminacji wraz z dostawą tego sprzętu.


WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 – W ZWIĄZKU Z COVID-19


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 – W ZWIĄZKU Z COVID-19”

ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH W 2022R.
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19


DOFINANSOWANIE: 90 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 119 310,00 ZŁ

Zadanie polega na wykonaniu instalacji kontroli dostępu w 12 oddziałach szpitalnych w celu ograniczenia dostępu osobom nieupoważnionym w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentom onkologicznym (minimalizacja ryzyka transmisji korona wirusa wśród personelu i pacjentów).

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie instalacji kontroli dostępu do oddziałów z uwzględnieniem: instalacji wideo-domofonowej łączącej wejście do oddziałów z dyżurka pielęgniarską, w tym wyposażenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy) w karty dostępu.


ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ ” –

W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 843 210,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 873 629,01 ZŁ

Zadanie polega na zapewnieniu lepszego doposażenia Oddziałów/Ośrodków/Zakładów Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworów.

Cel zadania:

 • Doposażenie jednostek prowadzących rehabilitację leczniczą osób dorosłych w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej.

W ramach zadania zakupiony został sprzęt do rehabilitacji onkologicznej:

 • Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych
 • Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej
 • Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
 • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn
 • Bieżnia do nauki chodu

PROGRAM BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁUCA


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje:

„PROGRAM BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁUCA” – w latach 2022-2023

W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 228 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 228 000,00 ZŁ

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele Programu:

 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Kryteria włączenia do programu:

 1. osoby w wieku 55–74 lata, które:
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).
 2. osoby w wieku 50–74 lata, które:
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy, o ekspozycja na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie realizuje zadanie:

„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ”

DOFINANSOWANIE: 125 871,39 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 145 426,24 ZŁ

Celem inwestycji było utworzenie Centrum Szybkiej Terapii Onkologicznej. Zadanie obejmuje przebudowę części istniejących pomieszczeń parteru budynku „A”. W ramach inwestycji powstała profesjonalnie wyposażona sala konsylium lekarskiego, pokój badań, poczekalnia oraz punkt obsługi pacjenta.
Inwestycja wpłynęła bezpośrednio na jakość leczenia, właściwe zdiagnozowanie oraz skrócenie ścieżki terapeutycznej. Priorytetem utworzenia Centrum jest poprawa komfortu pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia oraz poszanowanie prawa do intymności. Inwestycją objęte zostały prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie.