Przejdź do treści strony

DOFINASOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

DOFINASOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH


Utworzenie Pracowni Endoskopowej


informacje o dofinansowaniu:
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt:
Utworzenie Pracowni Endoskopowej

wartość dofinansowania:
2 555 989,83 zł

całkowity koszt inwestycji:
2 649 932,15

Opis projektu:

Celem inwestycji jest utworzenie Pracowni Endoskopowej w nowej lokalizacji w budynku „G” SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Inwestycja ta umożliwiła rozdzielenie pomieszczeń diagnostycznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, stworzenie stanowiska myjni endoskopów, pokoju wypoczynkowego dla pacjentów po wykonanych badaniach.
Projekt kierowany jest do pacjentów SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie.


Zakup Tomografu komputerowego


Informacje o dofinansowaniu
Dotacja celowa Skarbu Państwa

Projekt
Zakup Tomografu komputerowego

Wartość dofinansowania:
3 068 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:
3 099 350,23 zł

Opis projektu:

Zakup Tomografu komputerowego CT wraz z wyposażeniem przeznaczony jest do celów planowania radioterapii realizowanej w Zakładzie Radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Zakupiony sprzęt medyczny w ramach inwestycji poprawi jakość i wpłynie na kompleksową i interdyscyplinarną opiekę pacjentów onkologicznych. Tomograf komputerowy jest niezbędny do wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych.

Nowy tomograf


Zakup ambulansu z wyposażeniem


Informacje o dofinansowaniu
Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

Fundusz
„Fundusz przeciwdziałania „COVID-19”

Projekt;
Zakup ambulansu z wyposażeniem

wartość dofinansowania:
600 000,00 zł

całkowity koszt inwestycji:
650 000,00 zł

Opis projektu:

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia zakupu ambulansu w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.
Ambulans ratunkowy typu C wyposażony w nowoczesne urządzenia m.in. w: system kompresji klatki piersiowej, defibrylator, nosze, deskę ortopedyczną, krzesło transportowe.
Ambulans będzie wykorzystywany do przewozu pacjentów COVID-19.


Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter