OSIĄGNIĘCIA


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wybranymi osiągnięciami jakie szpital oraz jego pracownicy zdobyli na przełomie ostatnich lat.