Jubileusz olsztyńskich Amazonek – 13 października 2012 r.