Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia dla Szpitala MSWiA w Olsztynie – 2022