Przejdź do treści strony

17 września Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO. Istotne jest również wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jakością leczenia oraz poprawą bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej w szpitalach, przychodniach i innych placówkach związanych ze zdrowiem pacjentów.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta brzmi: Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety)

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę „Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów” (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie „Światowy Sojusz” podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

„Leki są najczęściej stosowaną formą terapii w opiece zdrowotnej, a szkody związane z farmakoterapią stanowią największy obszar szkód możliwych do uniknięcia w wyniku świadczenia opieki, która nie jest bezpieczna, nie wspominając o jej ekonomicznych czy psychologicznych konsekwencjach. Dlatego też, znając niekorzystne rezultaty braku bezpiecznej farmakoterapii oraz złożoność procesu zapobiegania i zmniejszania szkody związanej z farmakoterapią, Bezpieczeństwo Farmakoterapii zostało sloganem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.” (WHO)

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, realizując misję „Szpital przyjazny Pacjentom”, od lat wdrażamy szereg działań na rzecz bezpieczeństwa naszych pacjentów, za które m.in. otrzymaliśmy certyfikat „Szpital bez bólu”, będący potwierdzeniem wprowadzenia przez nas najwyższych standardów leczenia bólu.

Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych:
Art. 12a. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.2).

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter