Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie otrzymało prawie 34 mln zł dofinansowania na rozbudowę Zakładu Radioterapii.


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

www.dreamsart.pl

Szanowni Państwo, z przyjemnością i dumą informujemy, iż w dniach 14 listopada i 28 grudnia 2017r. w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane przez Panią Krystynę Futymę – Dyrektora Szpitala – umowy na dofinansowanie projektu p.n. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie”. Wartość przyznanego dofinansowania obejmuje pełną wnioskowaną przez SP ZOZ MSWiA z WM-CO w Olsztynie kwotę na 2 etapy realizacji projektu, czyli prawie 34 mln zł, z tego 28,7 mln zł ze środków UE oraz 5,3 mln zł ze środków Ministra Zdrowia.
Realizacja projektu obejmuje zakup 2 nowoczesnych akceleratorów (w tym 1 na wymianę), które umożliwiają szybkie i precyzyjne leczenie nowotworów, adaptację istniejącego bunkra na potrzeby nowego akceleratora oraz budowę dodatkowego bunkra, doposażenie w sprzęt kontrolny i pomiarowy oraz rozbudowę systemów informatycznych i planowania leczenia.
Rozbudowa infrastruktury i nowoczesna baza aparaturowa możliwi utrzymanie realizowania świadczeń leczniczych o największym stopniu złożoności, na najwyższym poziomie oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów podczas realizacji leczenia. Lekarze uzyskają możliwość precyzyjnego dopasowania dawki promieniowania do potrzeb pacjenta, u którego wskazana jest radioterapia.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2019r. O kolejnych krokach w realizacji projektu będziemy Państwa informować.