Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

DYREKTOR


mgr Krystyna Futyma

Sekretariat: (89) 539 – 82 – 40

Kontakt e-mail: sekretariat@poliklinika.net

Krystyna Futyma ukończyła studia na Wydziale Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz liczne certyfikaty, m.in. z zakresu: zarządzania finansami, controllingu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, restrukturyzacji, pomocy publicznej, wyceny nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie, jako członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których wielokrotnie zasiadała i przewodniczyła.

Od 1993 roku zawodowo była związana Ministerstwem Skarbu Państwa (wcześniej Ministerstwo Przekształceń Własnościowych), gdzie realizowała projekty z zakresu nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji i prywatyzacji. Jej obszarem zawodowym było także opiniowanie programów restrukturyzacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, składanych na podstawie ustawy o pomocy publicznej oraz restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uczestniczyła w wielu negocjacjach z inwestorami oraz związkami zawodowymi. Była członkiem zespołu, który przeprowadził proces dokapitalizowania uzdrowisk związany z realizacją zadań inwestycyjnych, mających na celu poprawę efektywności ich funkcjonowania oraz poprawy warunków realizowanych świadczeń zdrowotnych. Uczestniczyła również w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministrze Zdrowia, którego zadaniem było wypracowanie optymalnych rozwiązań zgodnych z realizowaną polityką Państwa oraz interesami pracowników i pracodawców w obszarze ochrony zdrowia. Do jej kompetencji należał także nadzór nad realizacją programów restrukturyzacji instytutów badawczych podległych Ministrowi Zdrowia, m.in. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Pełniła także funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Restrukturyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. W tym czasie przygotowała program restrukturyzacji naprawczej, który stanowił podstawę do ubiegania się przez Szpital o pożyczkę w ramach pomocy publicznej z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.