Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

STRUKTURA LUDNOŚCI


Liczba ludności oraz jej struktura uzależniona jest przede wszystkim od wielkości przyrostu naturalnego (nadwyżki urodzeń nad zgonami) oraz od wielkości ruchu migracyjnego.

Ludność Warmii i Mazur w końcu 2010 r. liczyła 1 427,2 tys., nieznacznie mniej (o 267 osób) niż w roku 2000. Mieszkańcy warmińsko‐mazurskiego stanowili 3,7% ludności kraju (12 miejsce wśród województw).

Charakterystycznym dla województwa warmińsko-mazurskiego zjawiskiem jest starzenie się populacji. Od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Zw zjawiskiem tym związana jest specyficzna struktura zachorowań i zgonów z powodu chorób przewlekłych tj. chorób układu krążenia, nowotworów, schorzeń układu oddechowego, pokarmowego i narządu ruchu.