Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

WARMIŃSKO – MAZURSKI REJESTR NOWOTWORÓW W OLSZTYNIE


Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji przypomina o obowiązku wypełniania i przesyłania do rejestru nowotworów Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w przypadku zachorowania i zgonu.

Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. 188 pozycja 1330).

                Obowiązuje elektroniczna lub papierowa forma karty zgłoszenia nowotworu złośliwego. Forma elektroniczna powinna być wysyłana sukcesywnie, a papierowa raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby.

Rejestr Nowotworów Złośliwych. (na podstawie „Rejestracja nowotworów złośliwych. Zasady i metody ” pod red. Urszuli Wojciechowskiej, Joanny Didkowskiej, Witolda Zatońskiego, Centrum Onkologii, Warszawa 2007)

Rejestr Nowotworów Złośliwych to instytucja, która zajmuje się zbieraniem danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, gromadzeniem tych danych, ich analizowaniem i interpretowaniem. Populacyjny rejestr nowotworów złośliwych gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do jej struktury i wielkości. Zadania Rejestru Nowotworów Złośliwych można określić następująco:

  1. bieżące gromadzenie danych o zachorowaniach na nowotwory w określonej populacji oraz ich analiza i interpretacja; stworzenie jednorodnego i porównywalnego w skali międzynarodowej zbioru danych o nowotworach złośliwych ;
  2. ocena efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych poprzez analizę przeżyć;
  3. wykrywanie i ocena na podstawie badań epidemiologicznych i laboratoryjnych czynników ryzyka nowotworów złośliwych oraz ocena wpływu eliminacji określonych czynników rakotwórczych ze środowiska na poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe ;
  4. śledzenie zmian w czasie i przestrzeni występowania nowotworów złośliwych w Polsce;
  5. przygotowanie podstaw dla epidemiologicznych badań analitycznych i formułowania hipotez badawczych.

Gromadzone dane pozwalają na uzyskanie podstawowej informacji potrzebnej do stwierdzenia, jakie grupy osób częściej zapadają na nowotwory złośliwe, w jakich regionach geograficznych jest najwyższa zapadalność, w których regionach i w jakich populacjach mieszkańców występuje najbardziej czy też najmniej zaawansowane postacie poszczególnych nowotworów. Są to podstawowe dane potrzebne do tego, by odpowiednio ukierunkować działania zwalczające nowotwory złośliwe na grupy najwyższego ryzyka i obszary geograficzne, w których jest najwyższa zapadalność na dane nowotwory, co daje jednocześnie największe szanse na uzyskanie potencjalnych korzyści.