Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

METODOLOGIA ANALIZY DANYCH


Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów Złośliwych gromadzi karty zgłoszenia nowotworu złośliwego na druku Mz/N-1a (wzór załączony w biuletynie), które wprowadzane są do systemu informatycznego i poddawane obliczeniom statystycznym.

Wojewódzki Rejestr Nowotworów prowadzi badania statystyczne zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13, poz. 35).

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

 • liczby bezwzględne przypadków zachorowań lub zgonów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (2010 rok) zależą zarówno od wielkości tej populacji jak i struktury wieku;
 • współczynniki surowe zachorowalności lub umieralności określają liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji;
 • współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard;
 • wskaźniki struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są ilorazem bezwzględnej liczby zgonów/zarejestrowanych zachorowań na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów/zgłoszonych zachorowań przedstawionym w procentach.

Analizę zgromadzonych danych statystycznych przeprowadzono metodologią opisaną w „Cancer Registration Principles and Methods” IARC, Lyon 1991.

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano:

 • informacje dotyczące liczby ludności zamieszkałej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Urząd Statystyczny w Olsztynie,
 • dane dotyczące zgonów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Urząd Statystyczny w Olsztynie,
 • podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski – GUS,
 • dane dotyczące zachorowań na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Krajowy Rejestr Nowotworów,
 • strona internetowa Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie,
 • Portal Zdrowia Publicznego UE,
 • strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,