Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

MATERIAŁ BADAWCZY


Dane zbierane na podstawie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZN/1-a dotyczą:

 • liczby i struktury zachorowań i zgonów (%),
 • współczynników zachorowalności i umieralności oraz trendów czasowych,
 • struktury wieku chorych,
 • zaawansowania klinicznego choroby,
 • metod leczenia,
 • wskaźników przeżyć odległych (5-, 10- i 15-letnich).

Dane gromadzone na podstawie kart MZN/1-a w elektronicznej bazie Rejestru obejmują:

 • dane osobowe:
  nazwisko, imię, płeć, data urodzenia adres: miejscowość, ulica, gmina, województwo, kategoria społeczno-zawodowa, PESEL
 • dane identyfikacyjne dotyczące placówki wystawiającej kartę MZN/1-a:
  pieczątka, Regon, data przyjęcia, data wypisu, data wypełnienia karty
 • dane medyczne:
  rozpoznanie kliniczne i pierwotne umiejscowienie nowotworu złośliwego
  rozpoznanie histopatologiczne nowotworu
 • TNM
  stadium zaawansowania
  inne podstawy rozpoznania nowotworu
  metoda i rodzaj stosowanego leczenia
  data pierwszego rozpoznania nowotworu
  data, miejsce i przyczyna zgonu.