Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

Lista telefonów


Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37

Informacja szpitala 89 539-84-28

Numery należy wybierać wg schematu: (89) 539-xx-xx

Centrala 80-00 ; 84-02
Sekretariat Główny 82-40
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 80-15;
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy 82-28
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 80-15
Rzecznik prasowy (7:00 – 12:00) 609-620-629
Kancelaria 82-36
Fax 89 526-91-56
Pełnomocnik ds. Pacjenta 609 299 100, 80-15
Pełnomocnik ds. Weteranów 80-50
Audytor wewnętrzny 80-10
Koordynator Szybkiej Terapii Onkologicznej
dla Pacjentów posiadających Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 14:35
609-236-600, 609-230-151, 609-230-103, 85-46, 81-40

 

Izba Przyjęć 88-21; 88-26
Rejestracja telefoniczna na oddziały (8:30 – 10:30) 83-33

 

Oddział Radioterapii I
Punkt Pielęgniarski 86-20
Pielęgniarka Oddziałowa 86-21
Pokój przyjęć 89-20
Gabinet Lekarski 88-60, 89-21
Sekretariat Medyczny 82-92

 

Oddział Radioterapii II
Punkt Pielęgniarski 87-62
Pielęgniarka Oddziałowa 87-15
Gabinet Zabiegowy 87-12

 

Oddział Radioterapii III
Pielęgniarka Oddziałowa/Sekretariat medyczny 80-85
Punkt Pielęgniarski 82-83

 

Zakład Radioterapii
Sekretariat 85-23
Kierownik 85-27
Rejestracja-Recepcja 88-06, 88-28
Gabinet badań 88-22
Gabinet badań 88-04
Gabinet badań 88-13
Gabinet ginekologiczny 88-69
Gabinety lekarskie 88-09, 88-12, 83-24
Brachyterapia 88-27
Gabinet zabiegowy 88-23
Pracownia fizyki medycznej 88-15, fax: 88-14
Akcelerator I 88-07
Akcelerator II 88-25
Akcelerator III 87-52
Tomograf komputerowy 88-29

 

Oddział Kliniczny Onkologii i Immunoonkologii
Punkt Pielęgniarski 86-10
Sekretariat Ordynatora Oddziału 85-24
Gabinety Lekarskie 85-15, 85-13, 85-12, 85-11
Sekretariat medyczny 85-24
Sekretariat medyczny – wypisy 83-03

 

Ośrodek Chemioterapii Jednodniowej
Punkt pielęgniarski 82-78
Pielęgniarka 82-74
Gabinet Lekarski 88-66; 88-68
Sekretariat 88-65
Rozpuszczalnia Cytostatyków 88-67
Sala Wlewów Cytostatycznych 82-78

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Ordynator 85-40
Sekretariat Medyczny 85-41
Punkt Pielęgniarski 86-40
Pielęgniarka Oddziałowa 86-41
Gabinet Lekarski 85-42; 87-51

 

Oddział Hematologii
Gabinet Ordynator 81-30
Gabinet lekarski 81-31
Gabinet lekarski 81-32
Gabinet lekarski 81-36
Pielęgniarka oddziałowa 81-35
Punkt pielęgniarski 85-29
Sekretariat 81-33
Poradnia Hematologii 83-07
Rejestracja do poradni 85-20

 

Oddział Hematologii – Pobyt Dzienny
Gabinet lekarski 81-43
Punkt pielęgniarski 81-42
Sekretariat 81-41

Oddział Ginekologiczny
Punkt Pielęgniarski 87-43
Pielęgniarka Oddziałowa 87-44
Ordynator 87-40
Gabinet Lekarski 87-41

 

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi
Punkt pielęgniarski 86-50
Pielęgniarka Oddziałowa 85-56
Ordynator 82-20
Gabinet Lekarski 85-52; 82-22
Sekretariat medyczny 85-51
Chirurgia Plastyczna 85-16; 85-57

 

Oddział Neurologii
Punkt Pielęgniarski 87-53
Pielęgniarka Oddziałowa 87-55
Ordynator 87-50
Gabinet Lekarski 82-08
Sekretariat medyczny 80-08

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Ordynator 82-10
Gabinet Lekarski 85-35; 85-36; 87-30
Punkt Pielęgniarski 86-33
Pielęgniarka Oddziałowa 85-34
Sekretariat Medyczny 85-33
Holter EKG 85-31
Pokój Badań 85-32
Gabinet Zabiegowy 86-30
Pracownia Endoskopowa 85-30

 

Oddział Kliniczny Urologii
Punkt Pielęgniarski 85-03
Gabinet Lekarski 85-04
Ordynator 85-05

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Punkt Pielęgniarski 82-31
Pielęgniarka Oddziałowa 82-32
Ordynator 82-15
Gabinet Lekarski 82-12; 87-10
Sekretarka medyczna 80-33
Sala łóżkowa 1 82-33
Sala łóżkowa 2 82-13

 

Oddział Ortopedii
Punkt Pielęgniarski 83-41
Pielęgniarka Oddziałowa 83-43
Ordynator 83-40
Gabinet Lekarski 82-77
Sekretariat Medyczny 82-84

 

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
Punkt Pielęgniarski 88-45
Sekretariat 82-00
Ordynator 88-43
Pielęgniarka Oddziałowa 88-44
Lekarz Dyżurny 88-46
Transport Zewnętrzny 88-56
Gabinet Badań 88-53; 88-50
Analizator Biochemiczny 88-57
Sala Operacyjna 88-58
Myjnia 88-61
Pokój Przygotowawczy 88-62
Pok. Socjalny 88-59
Pokój Socjalny 88-55

 

Rejestracja POZ parter bud. A 83-27
Pielęgniarka Koordynująca POZ 80-87
POZ – Falkowska-Gilska 82-82
POZ – Sielczak/Cymek 83-17
POZ 83-08

 

Rejestracja Poradnie Specjalistyczne parter bud. B 82-45
Poradnia Medycyny Pracy/Badań Profilaktycznych 82-09; 82-69
Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna 83-21
Poradnia Endokrynologiczna 83-21
Poradnia Chirurgiczna, Chirurgii Onkologicznej Piersi 82-46
Poradnia Ortopedyczna 82-59
Poradnia Gastroenterologiczna 83-26
Poradnia Kardiologiczna 82-75
Poradnia Otolaryngologiczna 82-56
Poradnia Neurologiczna 83-26
Poradnia Okulistyczna 88-51
Poradnia Logopedyczna 80-51

 

Gabinet Zabiegowy (Szczepienia/EKG) 88-52

 

Rejestracja Przychodnia Onkologiczna Ip bud. C 85-20, 84-18
Rejestracja Onkolog-Chemioterapia 85-20
Urolog-Ginekolog 84-18
Poradnia Chemioterapii 82-72
Poradnia Chirurgii Onkologicznej 85-21
Poradnia Ginekologiczna Konsultant 88-41
Poradnia Urologiczna 82-48
Pracownia Endoskopowa 84-56
Pielęgniarka 85-28

 

Infolinia PZU 87-87

 

Zakład Usprawniania Leczniczego
Rejestracja na zabiegi i do poradni rehabilitacyjnej 84-04
Poradnia Rehabilitacyjna – gabinet lekarski 84-30
Sekretariat Pobytu Dziennego 88-38
Hydroterapia 84-27
Fizykoterapia 82-35
Kinezyterapia 82-34
Gabinet Lekarski Pobytu Dziennego 85-63
Pielęgniarka Koordynująca 85-61
Lekarz kierujący Oddziałem Rehabilitacji Dziennej i ZUL 85-60

 

RTG Ip bud. D
Rejestracja 88-30
Kierownik 83-22

 

USG Ip bud. D
Rejestracja 88-30
USG 1 ogólne 88-31
USG 2 88-32

 

Mammograf – Rejestracja Ip bud. D 88-30
Mammograf II – Screeningowa 83-44
Tomograf – Rejestracja Ip bud. D 88-30
Tomograf 88-00

 

Rezonans Magnetyczny parter bud. F
Rejestracja 86-30
Sterownia 86-31

 

Centrum Zdrowia Psychicznego parter bud. C
Rejestracja 83-00
Gabinet Kierownika 83-51
Gabinet Psychologa 83-50

 

Zakład Usług Psychologicznych – Rejestracja parter bud. C 83-53
Gabinet Kierownika 83-52

 

Komisja Lekarska MSWiA parter bud. F
Sekretariat 82-55
Sekretariat przewodniczącego komisji 83-89, fax. 83-89
Gabinet lekarski 83-01

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Ip bud. B
Punkt Przyjęć 82-66
Kierownik 82-65
Pokój Dyżurnej 84-33
Hematologia 84-34
Biochemia 84-35
Serologia 82-49
Pracownia Immunochemii 84-37
Bakteriologia 84-38

 

Apteka Szpitalna 82-26
Magazyn 84-31
Sekretariat 84-32

 

Sterylizacja
Kierownik 88-47
Dezynfekcja 88-48; 83-04
Strefa Czysta 82-39

 

Blok Operacyjny
Kierownik Bloku operacyjnego 82-60
Pielęgniarka Oddziałowa 82-21
Punkt Pielęgniarski – Instrumentariuszek 82-23
Punkt Pielęgniarski – Anestezjologii 82-50; 83-25

 

Przełożona Pielęgniarek 80-50

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna 84 – 03

 

Biuro Badań Klinicznych
Kierownik 80-78
Koordynatorzy 87-56, 87-57, fax. 86-13

 

Pracownia Cytologii i Histopatologii 81-20
Sekretariat 82-99

 

Pracownia Molekularna 83-19

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA 82-81; 82-71

 

Pełnomocnik ds. Kontroli Dokumentów 80-13

 

Inspektor ds. BHP 82 – 86

 

Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych 82-63

 

Sekcja Eksploatacji i Inwestycji 82-17, 82-87
Kierownik 82-63
Inspektor ds. Ochrony Środowiska 80-81
Konserwator Sprzętu Medycznego 88-19
Konserwatorzy 82-64

 

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy 82-28
Z-ca Księgowego 82-27
Finanse 82-85; 84-22
Płace 82-07; 82-05
Kasa 84-20

 

Dział Organizacji i Kadr
Kierownik 82-95
Z-ca Kierownika 84-15
Kadry 82-14; 80-12; 84-16
Radca prawny 82 – 94

 

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 82 – 97; fax. 82-18,
82-41; fax. 82-70
Magazyn 82 – 04

 

Dział Kontraktowania i Rozliczeń 84-00; 84-23
Kierownik 84-21
Archiwum 86-52

 

Zespół Informatyków 88-88; 87-77; 85-55
Kierownik 86-66

 

Specjalista ds. żywienia83-15

Dział Transportu Wewnętrznego i Usług Pomocniczych
Kierownik
Transport wewnętrzny 83-13, 83-14, 603-030-809

 

Dział Statystyki Medycznej i Rachunku Kosztów Leczenia: 85 – 67
Kierownik 80 – 13

 

Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów 88–20; 80-61; fax. 83-18

 

Szpitalny Sklep Medyczny 84 – 50

 

Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki 82 – 89

 

Pielęgniarka środowiskowa 83 – 37

 

Ochrona 89-09