Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

REJESTRACJA – PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych
odbywa się osobiście na parterze w budynku B
Poniedziałek – Czwartek: 7.15 – 16.00
Piątek: 7.15 – 14.35

lub telefonicznie w godz. 8:00 – 15:00, tel. 89 539-82-45

TELEFONICZNA REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW: 89-539-81-00

Aby zarejestrować się do specjalisty wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej i dowód osobisty.

Uwaga pacjenci!!!
Prosimy zwrócić uwagę na czytelność skierowań do lekarzy specjalistów (pieczątki, rozpoznanie choroby, kod ICD10).
Ułatwi to bezproblemową rejestrację.

Przykładowe, poprawnie wypełnione skierowanie

Pacjenci zarejestrowani od 1.01.2015 do poradni specjalistycznych zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni od daty rejestracji.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE – Godziny przyjęć:


Rejestracja do poradni rehabilitacyjnej odbywa się od poniedziałku do piątku telefonicznie lub osobiście na parterze budynku „D”,w godzinach 8:30 – 14:35

TELEFONICZNA REJESTRACJA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ: 89-539-84-04

Godziny przyjęć:


Rejestracja do poradni odbywa się od poniedziałku do piątku telefonicznie lub osobiście na  piętrze budynku „C” od Poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.

TELEFONICZNA REJESTRACJA DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PORADNI LECZENIA NERWIC: 89-539-83-00

Godziny przyjęć:


Rejestracja do poradni odbywa się od poniedziałku do piątku osobiście na I piętrze budynku „C”.
W poniedziałki i środy w godzinach 7:15 – 16:00. We wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:15 – 14:35.

TELEFONICZNA REJESTRACJA DO PORADNI GINEKOLOGICZNEJ I UROLOGICZNEJ odbywa się od poniedziałku do piątku w godz od 08:00 do 15:00 pod numerami tel: 89-539-85-20, 89-539-84-18 lub 89-539-81-00

Godziny przyjęć:


 

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby, korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • Inwalidzi wojenni
 • Osoby represjonowane
 • Kombatanci
 • Niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • Chorzy na gruźlicę
 • Zakażeni wirusem HIV
 • W zakresie badań dawców narządów
 • Uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych
  – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • Uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób
  nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

„Pacjenci zarejestrowani po 01.01.2015 zobowiązani są dostarczyć skierowanie do rejestracji nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Brak dostarczenia skierowania skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.” (Dostarczenie skierowania dotyczy pacjentów pierwszorazowych, oraz pacjentów, którzy nie kontynuowali leczenia w poradni przez okres 2 lat)