Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII


Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii liczy 36 łóżek ( w tym 4 monitory). Posiadamy nowoczesną pracownię endoskopową gdzie wykonujemy pełny zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz bronchofiberoskopię. Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej posiada nowoczesny echokardiograf, zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem, holtery do badań EKG i ciśnienia.

Ze względu na różnorodność naszych specjalizacji lekarskich wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiając specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, oraz prowadzenie staży lekarskich. Asystenci oddziału prowadzą zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego UWM.

Kontakt:
Sekretariat medyczny: (89) 539 85 33
Punkt pielęgniarski: (89) 539 86 33


Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Krzysztof Antoniak
tel.: (89) 539 82 10
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Danuta Zalewska
tel.: (89) 539 85 34