Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ


Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej istnieje w Szpitalu MSWiA od 2005 roku. Funkcję koordynatora Oddziału pełni dr n. med. Zbigniew Żęgota, a pielęgniarki oddziałowej – Wiesława Pakulska.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz staży kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonuje procedury obejmujące cały zakres leczenia pourazowych uszkodzeń narządów ruchu, z użyciem nowoczesnych technik osteosyntezy, jak również zabiegi protezoplastyki dużych stawów. Jako jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez jednoprzedziałowych stawu kolanowego i stawu rzepkowo – udowego. Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu ortopedii onkologicznej, w tym protezoplastyki poresekcyjnej stawów. Pracownicy Oddziału uczestniczą w licznych sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych podnoszących ich kwalifikacje. Ponadto są oni autorami wielu publikacji w czasopismach medycznych. W 2015 roku w Oddziale wykonano pierwszy w makroregionie zabieg wszczepienia protezy kości wykonanej w technologii 3D.

Całość opieki medycznej uzupełnia Przyszpitalna Poradnia Urazowo – Ortopedyczna.

Lekarz kierujący oddziałem
dr n. med. Zbigniew Żęgota

Telefony kontaktowe
Kontakt e-mail:

sek.ortopedia@poliklinika.olsztyn.pl
 

Pielęgniarka Oddziałowa
Wiesława Pakulska