Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH


„… Kontakt między ludźmi to zetknięcie skóry, spojrzeń i tonu głosu. Tak się uczyliśmy, zanim poznaliśmy słowa. […] Kontakt między ludźmi to nie słowa […] Słowa możesz przeczytać w książce, zobaczyć na plakacie – mogą być całkowicie oderwane od człowieka.”

Virginia Satir

Próba nadążenia za tempem życia, sprostania własnym ambicjom i presji oczekiwania społecznego wiąże się z rosnącym poczuciem cierpienia, funkcjonowania w stałym stresie. Przewlekły stres, powoduje wiele chorób cywilizacyjnych, z których dużą grupę stanowią zaburzenia nerwicowe. Leczenie w Oddziale pomaga w odzyskaniu równowagi koniecznej do satysfakcjonującego życia. Przeciętnie 75% osób z rozpoznaniem zaburzeń neurotycznych uczestniczących w psychoterapii grupowej uzyskuje poprawę funkcjonowania.

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Szpitala MSWiA w Olsztynie powstał z myślą o pacjentach cierpiących z powodu:

  • zaburzeń nerwicowych, w tym lękowych
  • zaburzeń odżywiania i snu
  • zaburzeń osobowości

OFERTA ODDZIAŁU

Z satysfakcją chcieliśmy zaprosić Państwa do zapoznania się, z ofertą Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA w Olsztynie ( tzw. poliklinika). W ramach Oddziału Dziennego funkcjonują aktualnie dwie regularnie superwizowane grupy terapeutyczne. Zajęcia w obu grupach odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, I grupa pracuje w godzinach przedpołudniowych, II w godzinach popołudniowych:

I grupa oparta na założeniach PSYCHODYNAMICZNEJ KONCENPCJI I TEORII RELACJI Z OBIEKTEM, rozumienia mechanizmów zaburzeń pacjentów oraz procesu grupowego. Psychodrama, psychorysunek są elementem wspomagającym pracę terapeutyczną, dopasowanymi do potrzeb/konfliktów pacjentów i etapu procesu grupowego, pozwalającymi na poszerzenie perspektywy i wglądu.

Z uwagi na charakter naszej pracy, nie kwalifikujemy do grupy pacjentów z zaburzeniami na podłożu organicznym, uzależnionych – bez co najmniej 6 miesięcznego okresu abstynencji, upośledzonych, psychotycznych i z rozpoznaniem zaburzeń osobowości antyspołecznej.

Zachęcamy do kierowania pacjentów z wieloletnim wywiadem trudności w budowaniu, utrzymaniu relacji interpersonalnych, zaburzeń samoregulacji emocjonalnej, często nawracającymi objawami klinicznymi nerwic, depresji, z rozpoznaniem zaburzeń osobowości.

II grupa terapeutyczna, opiera się na głównych założeniach TERAPII POZNAWCZO – BEHAWIORALNEJ I TERAPII SCHEMATU. Korzystając z integracji podejścia poznawczego, teorii relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach stwarzamy pacjentowi możliwość nie tylko pracy poznawczo – behawioralnej na poziomie objawów z OSI I tj. LĘKU, DEPRESJI, ATAKÓW PANIKI, ZABURZEŃ ODŻYWIANIA, BEZSENNOŚCI, PROBLEMÓW SEKSUALNYCH, ale również z OSI II tj. leżących u ich podłoża destrukcyjnych schematów osobistych, które powstały w dzieciństwie i wczesnej dorosłości.

Podstawowe interwencje terapeutyczne w II grupie naszego Oddziału to:
terapia grupowa, która daje możliwość przyjrzenia się swoim relacjom z innymi ludźmi, uczenia się prawidłowej komunikacji oraz budowania umiejętności funkcjonowania w grupie, oraz
psychoedukacja, która pozwala na zapoznanie się z mechanizmami powstawania tzw. pułapek życiowych oraz uczy nowych, zdrowszych sposobów zaspakajania własnych potrzeb.

Poza terapią grupową i warsztatami psychologicznymi proponujemy treningi relaksacyjne, uważności oraz interpersonalne. Dodatkowo wprowadzamy elementy pracy z ciałem oraz psychodramy.

Terapia w Oddziale Dziennym trwa 12 tygodni. Pacjentów leczymy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do rejestracji Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA (budynek C, szczyt od strony Szpitala Psychiatrycznego, wejście po schodkach) lub kontakt telefoniczny pod numerem: 89 539 83 00
Formalności związane z przyjęciem będą krótsze, jeżeli pacjenci w czasie rejestracji będą posiadali skierowanie do psychologa wystawione przez lekarza rodzinnego, psychiatrę lub innego lekarza z gabinetu posiadającego umowę z NFZ(!) W Oddziale leczeni są pacjenci z rozpoznaniami F40-F48, F50-59 oraz F60-F69.
Przyjęcie do oddziału poprzedza prowadzona przez terapeutę rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której oceniane są ogólne wskazania do terapii grupowej oraz podejmowana jest decyzja o odpowiedniej formie leczenia.