Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

KLINICZNY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY


Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w 1 stycznia 2004r., odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Pierwszym ordynatorem został lek. med. Jarosław Parfianowicz. Kolejnym ordynatorem był lek.med. Jacek Tyllo. Obecnie oddziałem zarządza lek. Jacek Kowalczyk, specjalista medycyny ratunkowej, anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej. Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Aleksandra Wałdowska-Stawska, specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego, a koordynatorem pracy ratowników jest Krzysztof Rąkowski

Od początku istnienia Oddział szedł własną, unikalną na skalę kraju drogą. Jako pierwszy w Polsce powołał do życia Patrol Reanimacyjny zapewniający bezpieczeństwo wewnętrzne szpitala, jako pierwszy zatrudnił ratowników medycznych, stworzył namiastkę laboratorium zapewniającą błyskawiczną diagnostykę przy łóżku chorego i uruchomił przy Ośrodku Szkoleń Ratowniczych pracownię do ćwiczeń symulowanych z zaawansowanymi technicznie fantomami. W 2012 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy system oceny ryzyka przy przyjęciu pacjenta do oddziału – Manchester Triage System. Dzięki temu Oddział zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, realizuje procedury, które są wykonywane w stanach nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Dodatkowo realizujemy zabezpieczenia medyczne ryzykownych akcji policji, ABW, SOP, czy zapewniając bezpieczeństwo osobistościom państwowym i gościom zagranicznym w trakcie ich wizyt na Warmii i Mazurach.

Osiągnięcia KSOR

Telefony kontaktowe

Dzięki szerokim kontaktom personelu Oddział współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ratownictwa. Joannici – Dzieło Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Polska Rada Resuscytacji – to tylko niektóre z nich. Poprzez współpracę i szkolenia KSOR stara się propagować ideę ratownictwa. Jest też twórcą autorskich programów szkoleniowych i filmów instruktażowych prezentujących poprawne postępowanie z ofiarami wypadków i innych zagrożeń.

Kadrę medyczną stanowi między innymi 21 lekarzy, 12 pielęgniarek oraz 24 ratowników medycznych.

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Jacek Kowalczyk

Ratownik medyczny koordynujący pracę ratowników KSOR
Krzysztof Rąkowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Aleksandra Stawska