Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

KLINICZNY SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY


Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w roku 2004, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Jego ordynatorem został lek. med. Jarosław Parfianowicz. Kolejnym ordynatorem był lek.med. Jacek Tyllo. Obecnie oddziałem zarządza lek. Jacek Kowalczyk. Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Aleksandra Wałdowska-Oszako, a koordynatora pracy ratowników Tadeusz Miłowski.

Od początku istnienia Oddział szedł własną, unikalną na skalę kraju drogą. Jako pierwszy w Polsce powołał do życia Patrol Reanimacyjny zapewniający bezpieczeństwo wewnętrzne szpitala, jako pierwszy zatrudnił ratowników medycznych, stworzył namiastkę laboratorium zapewniającą błyskawiczną diagnostykę przy łóżku chorego i uruchomił przy Ośrodku Szkoleń Ratowniczych pracownię do ćwiczeń symulowanych z zaawansowanymi technicznie fantomami. W 2012 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy system oceny ryzyka przy przyjęciu pacjenta do oddziału – Manchester Triage System. Dzięki temu Oddział zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, realizuje procedury ratujące życie i zdrowie, a także jest prężnym ośrodkiem szkoleniowym.

Kadrę medyczną Oddziału stanowią instruktorzy wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się kształceniem z zakresu ratownictwa, m.in: BLS AED, ITLS, PHTLS, ALS, ACLS, PALS. Dążenie do perfekcji znajduje potwierdzenie w znaczących osiągnięciach. Co roku zespół uczestniczy w rywalizacji w ramach Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym, wygrywając lub zajmując wysoko punktowane miejsca. W 2013 zdobyliśmy tytuł wicemistrza Polski w ratownictwie medycznym. Od 2008 roku Oddział stał się Klinicznym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, tym samym tworząc zaplecze dla kształcenia studentów Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

Rozwijające się zapotrzebowanie rynkowe na specjalistyczny transport pacjentów, dało impuls do utworzenia w ramach KSOR komórki Transportu Medycznego. Obecnie komórka ta dysponuje 4 ambulansami, wykonując rocznie około 3000 transportów w kraju i za granicą. Stanowi także element pionu MSWiA realizując zabezpieczenia medyczne ryzykownych akcji policji, ABW, BOR, czy zapewniając bezpieczeństwo osobistościom państwowym i gościom zagranicznym w trakcie ich wizyt na Warmii i Mazurach.

Wysoka jakość usług znalazła uznanie w oczach organizatorów Samochodowego Rajdu Polski, będącego eliminacjami Mistrzostw Świata i Europy w Rajdach Samochodowych. Imprezę tą od 2005r. zespoły KSOR zabezpieczały kilkakrotnie.

Osiągnięcia KSOR

Telefony kontaktowe

 

Dzięki szerokim kontaktom personelu Oddział współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ratownictwa. Joannici – Dzieło Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Polska Rada Resuscytacji – to tylko niektóre z nich. Poprzez współpracę i szkolenia KSOR stara się propagować ideę ratownictwa. Jest też twórcą autorskich programów szkoleniowych i filmów instruktażowych prezentujących poprawne postępowanie z ofiarami wypadków i innych zagrożeń.

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Jacek Kowalczyk

Ratownik medyczny koordynujący pracę ratowników KSOR
Tadeusz Miłowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Aleksandra Stawska

Atuty Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to nowoczesność, wyposażenie, lokalizacja i pozycja na rynku usług. Jednak największym kapitałem Oddziału jest pracujący tu personel, przez 24 godziny na dobę niosący pomoc chorym i poszkodowanym. Oddziałem kieruje dr Jacek Kowalczyk, specjalista medycyny ratunkowej, anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej Obecnie dysponujemy Jednym z najlepszych wśród oddziałów ratunkowych w województwie potencjałem kadrowym. Pracuje u nas 16 lekarzy w tym 7 specjalistów medycyny ratunkowej, 12 pielęgniarek w tym 3 specjalistki pielęgniarstwa ratunkowego, 31 ratowników medycznych oraz personel administracyjno-pomocniczy. Jako jedyny oddział ratunkowy w województwie posiadamy całodobowy, transport medyczny realizujący również zlecenia od innych podmiotów i osób prywatnych.