Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

PODODDZIAŁ CHIRURGII PIERSI


W krajach rozwiniętych rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W Polsce rocznie obserwuje się około 16000 nowych zachorowań, z czego na Województwo Warmińsko- Mazurskie przypada ponad 500. Diagnostyka i leczenie raka piersi jest procesem złożonym i wymaga współpracy specjalistów w wielu dziedzinach oraz zaangażowania znacznych nakładów zarówno organizacyjnych jak i finansowych. Wprowadzenie mammograficznego programu profilaktycznego, wcześniejsze wykrycie nowotworu oraz wprowadzenie nowych metod leczenia spowodowało znaczącą poprawę jego efektów. Obecnie szacuje się, że w Polsce około 70% pacjentek z rakiem piersi jest trwale wyleczonych.

Osiągnięcie optymalnych wyników onkologicznych przy zminimalizowaniu niekorzystnych następstw leczenia w aspekcie czynnościowym, psychologicznym i kosmetycznym jest możliwe jedynie przy ścisłej współpracy między specjalistami w dziedzinach onkologicznych (chirurg onkolog, radioterapeuta, onkolog kliniczny) i diagnostycznych (specjalista diagnostyki obrazowej, patomorfolog). Nie do przecenienia jest także rola chirurga plastyka, specjalistów z zakresu rehabilitacji, psychologii oraz genetyki. Coraz bardziej podkreślana jest rola pielęgniarki wyspecjalizowanej w opiece nad chorymi na raka piersi w wielospecjalistycznym leczeniu raka piersi.

Wyrazem tych opinii jest koncepcja tworzenia wielospecjalistycznych centrów leczenia nowotworów piersi (Breast Cancer Unit). Wagę problemu docenił Parlament Europejski w rezolucji z 25 października 2006 roku nakazującej państwom członkowskim Unii Europejskiej objęcie chorych na raka piersi szczególną opieką oraz centralizację leczenia uwzględniającego wszystkie jego aspekty. Podjęcie tych działań umożliwi uzyskanie lepszych wyników leczenia, zmniejszenie niekorzystnych następstw terapii oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na leczenie.

Mamy do dyspozycji 6 łóżek na 2 salach chorych – przyjęcia chorych do zabiegów odbywają się w poniedziałki i wtorki.

Zespół lekarski:

  • lek. med. Adam Zdaniukiewicz – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
  • lek. med. Grażyna Barańska – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
  • lek. med. Wiesława Hajdukiewicz-Smolik – specjalista chirurgii onkologicznej
  • dr n. med Konrad Wroński – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Poradnie: (rejestracja ogólna – 89 539 82 45)

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – CHIRURGIA PIERSI (wymagane skierowanie do poradni chirurgii onkologicznej, przyjęcia w poradni chirurgii ogólnej) tel. 539 82 46

Wykonywane zabiegi:

  • leczenie chirurgiczne raka piersi w pełnym zakresie, łącznie z zabiegami onkoplastycznymi i natychmiastową rekonstrukcją piersi.
  • rekonstrukcje piersi po mastektomii.
  • leczenie chirurgiczne łagodnych guzów piersi
  • leczenie chirurgiczne zniekształceń po chirurgicznym leczeniu raka piersi
Lekarz kierujący pododdziałem
lek. med. Adam Zdaniukiewicz
tel.: (89) 539 82 20
Pielęgniarka Oddziałowa
Bogusława Bigus
tel.: (89) 539 85 56