Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHORÓB PIERSI


Klinika Chirurgii Ogólnej powstała w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie. Jest to aktualnie jednostka nie tylko diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo-dydaktyczna o bogatych tradycjach z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Dzięki nowoczesnej diagnostyce obrazowej i endoskopowej mamy możliwość precyzyjnego ustalenia rozpoznania chorób chirurgicznych z uwzględnieniem nowotworów już we wczesnym okresie.

Dotychczas Oddział Chirurgii Ogólnej, a aktualnie Klinika jest w regionie północno-wschodniej Polski wiodącym ośrodkiem w leczeniu chirurgicznym schorzeń gruczołu tarczowego z uwzględnieniem nowotworów i chorób przytarczyc, z poszerzeniem zakresu zabiegów o inne gruczoły dokrewne (nadnercza). Wyposażenie Bloku Operacyjnego umożliwia wykonanie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej z użyciem nowoczesnych urządzeń i technik operacyjnych, a cholecystectomia laparoskopowa jest standardem. Operacje przepuklin wykonywane są nowoczesnymi metodami beznapięciowymi z użyciem wysoko gatunkowych implantów siatek. Zajmujemy się także diagnostyką i leczeniem skojarzonym ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki z zastosowaniem całkowitego żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz chorób jelita grubego.

Jakość świadczonych usług medycznych stoi na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, o czym świadczą certyfikaty ISO i ocena Komisji Akredytacyjnej. Pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej mają zapewnioną ciągłość opieki w okresie pooperacyjnym w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej. Pracownicy Kliniki Chirurgii Ogólnej poza prowadzeniem działalności diagnostyczno-leczniczej i dydaktycznej biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz prowadzą badania naukowe dotyczące: – patogenezy odległych zaburzeń hormonalnych po operacjach tarczycy, – nowoczesne techniki w leczeniu chorób układu żylnego, wpływ żywienia pozajelitowego i dojelitowego na przebieg ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki, – nowe metody chirurgicznego leczenia schorzeń odbytu, stomia w chorobach przewodu pokarmowego i zaawansowanej chorobie nowotworowej jamy brzusznej, problem opieki okołooperacyjnej.

Kontakt:
Sekretariat medyczny: (89) 539 85 51
Punkt pielęgniarski: (89) 539 86 50

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Krzysztof Jacyna
tel.: (89) 539 82 20
Pielęgniarka Oddziałowa
Bogusława Bigus
tel.: (89) 539 85 56

PODODDZIAŁ CHORÓB PIERSI