Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

Nowy Oddział Kliniczny Urologii


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z MSWiA w ramach dotacji oraz inwestycji środków własnych otworzył Nowy Oddział Kliniczny Urologii. Kierownictwo nad oddziałem objął dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. nadzw. UWM.

SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii jest jedynym w regionie Warmii i Mazur wysokospecjalistycznym ośrodkiem realizującym leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy: diagnostyka, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, leczenie skojarzone, rehabilitacja, opieka psychologiczna i poszpitalna tzw. follow up – skupione w ramach jednej placówki – co jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta. Wpisując się w „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej” oraz jej założenia, że leczenie pacjentów w zakresie urologii onkologicznej powinno odbywać się w ośrodkach wysokospecjalistycznych umożliwiających kompleksową diagnostykę i leczenie oraz przy współpracy z ośrodkiem akademickim, podjęliśmy trud uzupełnienia naszej oferty świadczenia usług medycznych i utworzenia oddziału urologicznego w naszym Szpitalu.

Inwestycja przewidywała prace remontowo-budowlane mające na celu modernizację pomieszczeń na III piętrze budynku E oraz wyposażenie oddziału w podstawowy, jak i wysoce specjalistyczny nowy sprzęt medyczny. Oddział obecnie, między innymi dysponuje: resektoskopami, cystoskopami operacyjnymi, uretrotomem optycznym, ureterorenoskopami półsztywnymi, ultrasonografem z głowicą convex 3.5-5 MHz, torem wizyjnym do operacji endoskopowych oraz platformą do elektrochirurgii. Pozwala to na wykonywanie pełnego spektrum procedur w uroonkologii, w tym operacje nadpęcherzowego odprowadzenia moczu (np. jelitowe pęcherze zastępcze itp.), otwarte i laparoskopowe częściowe lub radykalne wycięcie nerki, otwarte i laparoskopowe usunięcie gruczołu krokowego, jak również zabiegi naprawcze na nerkach, moczowodach, pęcherzu moczowym, cewce i jądrach.
Oddział Kliniczny Urologii działa w pełni od: października 2018 roku.

MSWiA-logo-www

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa pomieszczeń na III piętrze budynku E dla potrzeb nowego klinicznego Oddziału Urologii
UMOWA: 75/DZ/WEI/2018 z dnia 21.09.2018r.
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 221 298,94 PLN
DOFINANSOWANIE DOTACJA CELOWA MSWiA: 1 139 339,58 PLN
ŚRODKI WŁASNE: 81 959,36 PLN