Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

LAPAROSKOPOWE USUNIĘCIE TRZONU MACICY Z UŻYCIEM MORCELERATORA


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2013 roku w oddziale ginekologicznym i ginekologii onkologicznej wykonano laparoskopowe usunięcie trzonu macicy z użyciem morceleratora. Jest to pierwsza tego typu operacja wykonana w Olsztynie z zastosowaniem innowacyjnej metody. 38-letnia pacjentka z rozpoznaniem mięśniaków macicy i obfitymi przedłużającymi się krwawieniami miesiączkowymi, powodującymi anemizację, została poddana leczeniu operacyjnemu. Wykonano zabieg oszczędzający, polegający na usunięciu części macicy – trzonu macicy z pozostawieniem szyjki i przydatków. Trzon macicy z mięśniakami rozdrobniono i usunięto przy użyciu morceleratora przez otwór w jamie brzusznej o śr. 1,2 cm. Pacjentkę w stanie ogólnym dobrym wypisano w czwartej dobie operacyjnej. Pacjentka nie miała rozcinanego brzucha, tylko 3 blizny. W operacji uczestniczyli M. Bestecka, B. Boczkowska, L. Frąckowiak, A. Zarębski, J. Markowska, A. Malec, T. Gaca.