Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

Kontynuacja Informatyzacji Szpitala


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

EFRR_poziom_polskie_kolor
W dniu 30-06-2017 r. Dyrektor SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie, Krystyna Futyma, podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu „Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”.

PP1K
 

Przedmiotem  projektu  jest  modernizacja  i  rozwój  systemu  informatycznego Szpitala w  kierunku  zapewnienia  możliwości  świadczenia e-usług z zakresu ochrony zdrowia, w tym:

 • zapewnienia możliwości udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.
 • przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • dostęp on-line pacjentów do własnej dokumentacji medycznej,
 • wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia.
 • udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej na krajowej platformie P1.

PP3K
 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

 • Wartość ogółem: 7 331 415.00
 • Wydatki kwalifikowalne: 5 253 490.00
 • Wnioskowane dofinansowanie: 4 465 466.50

Okres realizacji projektu:

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
 • Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2017-09-01
 • Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2018-09-30

Strona informacyjna projektu >>

EFRR_poziom_polskie_kolor