Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

FUNDUSZE UE


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

FUNDUSZE UNIJNE


„Akredytacja
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii”
„Zarządzanie zmodernizowanym
systemem energetycznym w ZOZ MSWiA
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie”.
Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II

 

„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego
i wdrożenie e-usług medycznych
w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie”
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych, jako elementu odnawialnych źródeł energii w ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii”. „Kompendium onkologii – lepsza jakość usług przedsiębiorstw branży medycznej”

 

„Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie” „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury” „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury”