Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

REHABILITACJA


ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi ambulatoryjną rehabilitację chorych po udarach mózgu i w innych schorzeniach neurologicznych, w chorobach onkologicznych, reumatologicznych, schorzeniach i urazach narządu ruchu.

Ćwiczenia i zabiegi prowadzą profesjonalni terapeuci: magistrowie rehabilitacji i fizjoterapii, licencjaci fizjoterapii, technicy fizjoterapii i technicy masażu, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Posiadamy specjalistów w zakresie terapii manualnej, drenażu limfatycznego, metody NDT Bobath i metody PNF.

Zakład Usprawniania Leczniczego oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym w działach:

  • kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne i z wykorzystaniem sprzętu oraz wg metod neurofizjologicznych
  • fizykoterapii: elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości
  • hydroterapii: bicze szkockie, masaż podwodny, masaż perełkowy, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
  • masażu leczniczego i terapii manualnej: klasycznego, drenażu limfatycznego i terapii manualnej

Uzupełnieniem wysokiej jakości sprzętu i profesjonalnej obsługi jest atmosfera oparta na życzliwości, tolerancji i uśmiechu.

Zakład Usprawniania Leczniczego przy SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie jest czynny dla pacjentów, w ramach umowy NFZ w godzinach 7:00 – 12:00 i 13:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku.

Lekarz kierujący oddziałem 
spec. rehab. med Bożena Idźkowska

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Jary

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

W ramach oddziału leczymy chorych z dysfunkcjami neurologicznymi ( po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia, z SM) , ortopedycznymi, reumatologicznymi, po urazach narządu ruchu oraz po mastektomii. Opierając się na Polskim Modelu Rehabilitacji, propagującym zasadę wczesności, ciągłości i kompleksowości usprawniania, przyjmujemy pacjentów z oddziałów szpitalnych lub w ostrej fazie schorzenia. Współpracujemy nie tylko z oddziałami naszego szpitala.

W oddziale pracuje zespół złożony z: lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego. Personel medyczny stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych w celu zapewnienia jak najlepszych efektów leczenia naszych pacjentów. Współpracujemy również z Olsztyńska Szkołą Wyższą w kształceniu studentów fizjoterapii.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o najnowsze metody neurofizjologiczne. Wykorzystujemy również urządzenia pracujące na zasadzie sprzężenia zwrotnego ( biofeedback ). Posiadamy wydzieloną pracownię terapii funkcji poznawczych i funkcji mowy.
Oddział jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacja pacjentów do oddziału odbywa się na podstawie skierowań z oddziałów szpitalnych, Poradni Specjalistycznych w godzinach 13.00- 14.00

  • poniedziałki gabinet nr. 15
  • czwartek gabinet nr. 41

PORADNIA REHABILITACYJNA- GODZINY PRZYJĘĆ

Telefony kontaktowe

Oferta zabiegów prywatnych Zakładu Usprawniania Leczniczego