Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

ZAKŁAD USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH


Witamy na naszej stronie

Zakład Usług Psychologicznych zajmuje się diagnostyką psychologiczną, orzecznictwem przydatności zawodowej, psychoterapią, treningiem psychologicznym i szkoleniami.

 • Posiadamy wszystkie zezwolenia, certyfikaty i licencje do prowadzenia badań psychologicznych, szkoleń i treningów oraz psychoterapii.
 • Badania wykonujemy indywidualnie lub grupowo.
 • W przypadku zlecenia badania większej liczby osób rabaty.
 • Współpracujemy z innymi specjalistami (m.in. lekarz medycyny pracy, okulista, psychiatra) co zapewnia możliwość kompleksowego badania.
 • Oferty szkoleniowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Kierownik Zakładu
mgr Bożena Rychlik

Badania psychologiczne przeprowadzane w Pracowni Badań Psychologicznych Kierowców skierowane są do:

 • kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców zawodowych
 • kierowców samochodów służbowych
 • kierowców przewożący materiały niebezpieczne
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • motorniczych
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn, koparek, dźwigów, ładowarek)
 • operatorów wózków widłowych i akumulatorowych
 • operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjnych
 • osób pracujących na wysokości do i powyżej 3 metrów
 • kierowców rajdowych
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • spowodowania wypadku drogowego
 • kierowców ze skierowaniem od lekarza
 • kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy
 • osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnień

Badania psychologiczne, przeprowadzane w Pracowni Badań Psychologicznych skierowane są do:

 • kandydatów na kwalifikowanego pracownika i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • kandydatów na komornika, syndyka, kuratora, sędziego, prokuratora,
 • kandydatów na detektywa i detektywów,
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • osób zajmujących się materiałami wybuchowymi, handlem i obrotem broni
  i amunicji,
 • kandydatów na kwalifikowanego pracownika i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • kandydatów na inspektora i inspektorów transportu drogowego,
 • kandydatów na strażnika i strażników miejskich i gminnych,
 • kandydatów do ochotniczej straży pożarnej,
 • osób, których praca związana jest z dużym obciążeniem psychicznym
 • kandydatów do służby w resorcie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, finansów.
 • pracodawców pragnących dobrać właściwych pracowników na dane stanowisko(metody badania dobrane do opisu stanowiska).

W Poradni Psychologicznej przeprowadzamy

 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • diagnozę psychologiczną,
 • trening psychologiczny (m. in. antystresowy, asertywności, rozwoju osobistego, interpersonalny),
 • warsztaty szkoleniowe (m. in. zapobieganie wypaleniu zawodowemu, jak radzić sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu, negocjacje i mediacje, dialog społeczny, mobbing w procesie pracy, motywowanie pracowników, doradztwo dla kadry menadżerskiej).

Projekty szkoleniowe przygotowujemy i dostosowujemy do oczekiwań zamawiającego

Badania psychologiczne są wykonywane po uprzedniej rejestracji telefonicznej:

89 539 83 53 lub 604 93 37 05

Na badanie proszę przynieść:

 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy (dotyczy kierowców)
 • Książeczkę wojskową (dotyczy kandydatów do służb)
 • Skierowanie na badanie (wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)
 • Osoby z wadami wzroku – okulary
 • Długopis

Na badaniu powinno się być wypoczętym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu ani innego środka o podobnym działaniu.