Logo POLIKLINIKA MSW Olsztyn



Rejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala

KOORDYNATOR SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ


Koordynator nadzoruje proces leczenia Pacjentów z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.
Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie. 
Więcej o roli Koordynatora TUTAJ

Biuro Koordynatora Szybkiej Terapii Onkologicznej – Budynek B pokój 37 w godz. 7.00 do 14.35.

mgr inż. Ewa Zając
Koordynator ds. pakietu onkologicznego
tel. 609 236 600

mgr Beata Stodolniak
Koordynator ds. pakietu onkologicznego
tel. 89 539 85 46

piel. Renata Żukowska
mgr inż.Marta Białczak
Koordynator ds. pakietu onkologicznego
tel. 89 539 81 40
tel. 609 230 151