Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane jest niszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz leczonych w poradniach w latach 1994-1998

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta) będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w dniach 2-15 stycznia 2019 r. w Archiwum SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, w godz.7.00-15.00

Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 5398652

Podstawa prawna: art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1318 z późn. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz.2069)