Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM
Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

DOKUMENTY DO POBRANIA


– Wniosek pacjenta o wydanie kopii do wglądu dokumentacji medycznej z poradni/pobytu szpitalnego/zabiegów fizykoterapeutycznych

– Upoważnienie do odbioru wyniku badania

– Oświadczenie woli pacjenta o wyrażeniu zgody na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek lub narządów.

– Oświadczenie braku woli pacjenta o wyrażeniu zgody na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek lub narządów

– Oświadczenie pacjenta o odpłatnym wykonaniu badania